KRAJOWE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strona główna

horizontal rule

 

 

Bartosz urodził się z wadami: wrodzonym wodogłowiem i rozszczepem kręgosłupa, neurogennym pęcherzem moczowym

i stopami końsko-szpotawymi. W pierwszej dobie życia Bartuś przeszedł operacje zamknięcia przepukliny

oponowo-rdzeniowej odcinka lędźwiowego i założenia zastawki. W 6 miesiącu życia miał zabieg nacięcia

ścięgna Achillesa. Ponieważ ma pęcherz neurogenny musi być cewnikowany 2 razy na dobę. Rehabilitacja, ćwiczenia

w domu i ciężka praca Bartka doprowadziły do tego że zaczyna ruszać nogami i palcami u stópek.

Bartosz jest pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem i ma również swoją stronę na facebooku:

 https://www.facebook.com/pages/Bartosz-Miko%C5%82ajczyk/613481448663018

 


 

Partnerem naszego serwisu jest PIPI NITOLIC, www.nitolic.pl Preparaty PIPI służą do jednorazowego i kompleksowego leczenia wszawicy. Ich skuteczność potwierdzają badania laboratoryjne i konsumenckie. Na stronie www.nitolic.pl w zakładce DLA SZKÓŁ znajduje się szereg matriałów edukacyjnych przygotowanych z myślą o problemie leczenia wszawicy u dzieci szkolnych i przedszkolnych. Producent służy również pomocą pod numerem infolinii 800 153 154. więcej...(pdf)

 

 

 

 

 

ROK 2020

 

 

Uwaga zmiana adresu do korespondencji. Nowy adres w zakładce Kontakt.

 

 

ROK 2019

 

22.09.2019

 

Dnia 12 września 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 czerwca 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami. więcej...(pdf)

W celu zaznajomienia się z całością procesu legislacyjnego przedstawiam zestawienie uwag do projektu ustawy zgłaszanych przez różne instytucje społeczne, samorządowe itp. więcej...(pdf)

Dopiero co wydana ustawa jest przedmiotem dużego zainteresowanie naszego środowiska, ale też i budzi dużo wątpliwości merytorycznych. W związku z powyższym zespół konsultantów w składzie Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego województwa dolnośląskiego mgr Dorota Milecka wydał opinię w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę szkolną, higienistkę szkolną na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania. więcej...(pdf)

 

 

ROK 2018

 

21.03.2018

 

W związku z koniecznością przeniesienia całości materiału stowarzyszenia na inny serwer przez pewien czas mogą nastąpić problemy z dostępem do treści stron internetowych stowarzyszenia. Przyczyną przenosin jest zaporowa cena aktualnego operatora serwera, który podniósł cenę usługi o 300%. Znaleźliśmy już tańszy serwer i przenosimy cały materiał. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

 

10.03.2018

 

Wiele osób pyta się jaki jest wymiar składki w tym roku. Przypominam, że wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi 36 zł na rok.

 

 

 

ROK 2017

 

25.09.2017

 

W związku z reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów w lipcu zostały wystosowane pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczące przedłużenia składania list aktywnych i załącznika nr 5 poz więcej...(pdf)  więcej...(pdf)

 

Odpowiedzi na powyższy problem więcej...(pdf)  więcej...(pdf)  więcej...(pdf)

 

Równolegle z reformą oświaty wystąpił problem objęcia świadczeniami dzieci 3,4, 5 letnich w zespołach szkolno przedszkolnych. Wiele koleżanek skarżyło się, że dyrektorzy szkół oczekują aby dzieci 3,4, i 5 letnie objęte były opieką przez pielęgniarkę szkolną. W związku z powyższym zostały wystosowane pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia i Dyrektora ZOW NFZ. Pisma  więcej...(pdf)  więcej...(pdf)  więcej...(pdf) , odpowiedzi więcej...(pdf)  więcej...(pdf).

Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

Ogólnie rzecz biorąc z odpowiedzi wynika, że umowę na opiekę 3,4, i 5 letnich dzieci w przedszkolach należy zawierać nie z NFZ lecz z dyrektorem placówki ewentualnie z organem założycielskim szkoły.

 

 

 

ROK 2016

 

Uwaga: Stowarzyszenie zmieniło adres swojej siedziby. Nowy adres to:

71-144 Szczecin, ul. Wieniawskiego 10

 

 

 

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017

 

                                                                                 życzy

                                                                                               Zarząd KSPMS

 

 

18.12.2016r

 

Trochę się nazbierało zaległej korespondencji dotyczącej naszych spraw finansowych jak i zasad funkcjonowania pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

 

19 sierpnia br otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z Centrali NFZ dotyczące wzrostu stawki kapitacyjnej z uwagi na spadek liczby uczniów spowodowany reformą sześciolatków więcej...(pdf)

 

25.10.2016r podczas posiedzenia doraźnego zespołu ds opracowania modelu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania w NIPiP po raz trzeci przekazałam pismo na ręce Pani Prezes Zofii Małas z prośbą o podjęcie rozmów z NFZ w sprawie regulacji naszej stawki kapitacujnej. Sprawdziły się nasze prognozy - populacja uczniów od września 2016 roku spadła od 2 do 4% (są też regiony, w których spadek notowany jest na poziomie 11%). Treść pisma więcej...(pdf) . Podobnej treści pismo przesłano również do Pana Prezesa NFZ więcej...(pdf)

 

Ponadto podczas ww. spotkania przekazałam pismo na ręce Pani Konsultant dr Krystyny Piskorz-Ogórek dotyczące prośby rozważenie możliwości przekazania do Wojewódzkich Kuratoriów i Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego zasad postępowania z uczniem wymagającym przewiezienia do szpitala karetką Pogotowia Ratunkowego. Jest to prośba naszych koleżanek, które nadal mają z tym problem w placówkach szkolnych. więcej...(pdf)

 

Opinia Stowarzyszenia do Projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z dnia 28.10.2016r. więcej...(pdf)

 

Opinia do proponowanych zmian zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych przez MZ do projektu ustawy Prawo Oświatowe. więcej...(pdf)

 

Odpowiedź z NFZ na nasze pismo dotyczące wzrostu stawki kapitacyjnej. więcej...(pdf)  Przedstawiam naszą analizę załącznika wspomnianego pisma z NFZ, która nie zastała wysłana gdyż w między czasie zmieniły się okoliczności dotyczące zwiększenia naszej stawki kapitacyjnej o czym dalej. więcej...(pdf)  - materiał można traktować jako roboczy ogólnodostępny.

 

12.12.2016r ukazało się Zarządzenie Prezesa NFZ 122/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dostępne na stronie NFZ. Zarządzenie podnosi naszą stawkę kapitacyjną zgodnie z naszymi postulatami.

 

W tym miejscu chcę podziękować Prezes NIPiP Pani Zofii Małas za zaangażowanie się w naszą sprawę dotyczącą wzrostu stawki kapitacyjnej w ramach rekompensaty za spadek liczby uczniów w szkołach.

 

Przy okazji przypominam, że składka członkowska w przyszłym roku pozostaje na tym samym poziomie tzn. 36 zł.

 

12.08.2016r

 

W lipcu w sprawie reformy sześciolatków wysłaliśmy kolejny raz pisma do Pani Prezes NIPiP Zofii Małas wiecej...(pdf) , Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny więcej...(pfd) oraz do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła wiecej...(pdf) . Ja na razie Stowarzyszenie nie otrzymało oficjalnie żadnej odpowiedzi. Jedyną informacją jest notatka na stronie internetowej NIPiP.

 

W związku z brakiem reakcji na nasze postulaty związane z planowaną reformą POZ Stowarzyszenie wystąpiło do NIPiP z wnioskiem o powołanie zespołu do spraw opracowania strategii opieki profilaktycznej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania. Celem miało być przedstawienie Ministrowi Zdrowia koncepcji opieki pielęgniarskiej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania. Dokument został przesłany do NIPiP, Ministerstwa Zdrowia, Premiera RP, Instytutu Matki i Dziecka, Sejmowej Komisji Zdrowia, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego oraz Prezesa PIS. Rozesłanie wg powyższego rozdzielnika miało na celu zainteresowanie powyższych instytucji nierozwiązanym do dnia dzisiejszego problemem opieki nad uczniami w szkołach.

Dokument został przyjęty w różny sposób. Cześć instytucji podziękowała za powyższe opracowanie więcej...(pdf) .

Z informacji uzyskanej od Pani Prezes Zofii Małas wynika, że dokument został rozesłany w celu konsultacji do Komisji Medycyny Szkolnej działających przy Okręgowych Izbach.    

Dokument do zapoznania się więcej...(pdf) .

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do opracowania powyższej strategii Stowarzyszenie składa podziękowania.  

 

21.06.2016r

 

Bardzo ważne !!!

29 czerwca 2016r w Warszawie o godz. 12.00 przed gmachem Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15 rozpocznie się pikieta pielęgniarek środowisko-rodzinnych, położnych rodzinnych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz sympatyków, pacjentów środowiska pielęgniarskiego. W okręgowych Izbach są organizowane zebrania w przedmiotowej sprawie. W niektórych Izbach będą podstawiane autobusy w celu przewiezienia uczestników do miejsca pikiety. Na dzień dzisiejszy jest niedobrze jeżeli chodzi o naszą samodzielność zawodową. To już ostatnia szansa aby wymusić zmiany. Spotkajmy się w Warszawie.

W załączeniu podaję link do organizatora pikiety https://www.facebook.com/events/1459296030763141/

 

16.06.2016r ukazał się projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej, w którym ukazały się korzystne finansowe dla lekarzy POZ. Jak piszą media Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy w tym roku na podstawową opiekę zdrowotną dodatkowo 156 milionów złotych. A ma być jeszcze lepiej! W przyszłym roku będzie to już kwota dwa razy wyższa. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, nowe warunki częściowo mają zacząć obowiązywać od lipca tego roku. Z kolei za pacjentów powyżej 65 roku życia NFZ zapłaci więcej od września. Zgodnie z projektem zarządzenia NFZ wzrosła wysokość stawek, które lekarze rodzinni otrzymują za pacjentów ze swojej listy aktywnej, w określonych grupach wiekowych. Fundusz zapłaci więcej za pacjentów między 40 a 65 rokiem życia. Zamiast 1,12 będzie to 1,16. A za pacjentów po 65 roku życia: 2,02 zamiast 2,0. Jest również nowa grupa wiekowa pacjentów po 75 roku życia. Fundusz będzie płacił za nich według wskaźnika 2,3.

 

Projekt tego Zarządzenia dostępny na stronie www.nfz.gov.pl Opinie można przesyłać do 23.06.2016r do godz. 12.00.

 

W aspekcie informacji o podwyżkach dla młodych lekarzy oraz ponownej podwyżce dla lekarzy POZ nasze szanse na podwyżki zmalały do zera a sposób znieważania nas osiągnął apogeum. Może te informację zmobilizują koleżanki do wspomnianej na wstępie wizyty w Warszawie.

 

W Menadżerze Zdrowia ukazał się bardzo ciekawy artykuł Pani dr Doroty Kilańskiej pt: "Czy pielęgniarki staną na pierwszej linii frontu POZ ?"  więcej...(pdf)

 

15.05.2016r

 

Jak tam postępy w realizacji akcji "Napisz do Posła" ? Zamieszczamy spóźnioną relację z posiedzenia Parlamentarnego Zespoły do spraw pielęgniarek, położnych i innych pracowników ochrony zdrowia z dnia 27.04.2016r, w którym brała udział nasze koleżanki z Zarządu Stowarzyszenia Małgorzata Piejak i Danuta Kryślak-Staszewska. W załączeniu skrót obrad dotyczący naszej sytuacji czyli medycy szkolnej.  VIDEO  Całość obrad można obejrzeć pod tym linkiem. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2&month=04&rok=2016#145270619529B5B6C1257F960036BF87

 

12.05.2016r

 

Na początku chcemy bardzo podziękować nowym koleżankom, które przystąpiły do Stowarzyszenia w ostatnim okresie czasu oraz koleżankom, które w sposób bezinteresowny wsparły Stowarzyszenia dodatkowymi środkami finansowymi na prowadzenie działalności statutowej. Bardzo dziękujemy.

 

Rozpoczynamy akcję  "Napisz do Posła". Aby zainspirować Posła RP należy w sposób skuteczny wykorzystać jego elektroniczną skrzynkę poselską. W takich żyjemy czasach, że pismo papierowe zostało skutecznie zastąpione informacjami elektronicznymi. Z tego względu proponujemy wysyłanie pism informujących o próbie likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich. Proponujemy następujący sposób działania. Niech każda zainteresowana tą sprawą osoba roześle do każdego posła kopię załączonego pisma lub jego autorską modyfikację (na co się zgadzamy). więcej...(docx). W osobnym pliku podajemy aktualne adresy skrzynek pocztowych posłów ułożone według województw. więcej...(docx). Wystarczy skopiować całą listę posłów z danego województwa i wstawić do programu pocztowego w pasku adresu i wysłać ( i tak po kolei każde województwo). Należy liczyć się z tym, że w zależności od konfiguracji komputera może to trochę potrwać. Działajmy bo po 30 czerwca, gdy komisja przekaże wnioski do naszego Ministra Zdrowia to może być już za późno i obudzimy się w innym świecie, ponoć tym lepszym.

 

Od 1 września zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie oświaty - reformą sześciolatków istnieje duże prawdopodobieństwo znacznego spadku liczby uczniów w szkołach podstawowych. W związku z powyższym KSPMS wystąpiło z pismem do Pani Zofii Małas Prezesa NIPiP w sprawie podjęcia działań dotyczących zwiększenia stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek szkolnych. więcej...(pdf)  Podobne pismo zostało również wysłane do Prezesa NFZ.  więcej...(pdf)

 

Organizacja "My Pacjenci"  https://mypacjenci.org opublikowała poradnik "Jak skutecznie poruszać się w systemie ochrony zdrowia". W związku z tym, że w poradniku brak było informacji o zadaniach pielęgniarki szkolnej Stowarzyszenie zaproponowało uzupełnienie ww. poradnika o materiał poświęcony zadaniom i roli pielęgniarki szkolnej w systemie ochrony zdrowia ucznia. więcej...(pdf) Jeżeli ktoś jest zainteresowany poradnikiem to można go pobrać w tym miejscu.

 

 

 

W dniach 20-22.05.2016r  na Jasnej Górze odbędą się rekolekcje oraz 92 Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Bliższe informacje na stronie http://kdsz.pl

 

 

24.04.2016r

 

Stowarzyszenie otrzymało pismo z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  Położnych w sprawie poszerzenia składu zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia więcej...(pdf)

 

Do wiadomości Stowarzyszenia zostały przesłane pisma z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych więcej...(pdf) oraz od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie

Pielęgniarstwa Pani dr hab. Marii Kózka profesor UJ wiecej...(pdf) pisma dotyczą sytuacji pielęgniarek w POZ.

 

W numerze 2/2016 Menedżera Zdrowia ukazał się felieton Pana Ministra Zdrowia "Patologiczna dezintegracja systemu zdrowia" wyrażający prywatne zdanie na temat ułomności aktualnego systemu zdrowia. Z artykułu wynika, ze samodzielna działalność gospodarcza prowadzona przez pielęgniarki i położne jest naprawdę problemem dla środowiska lekarzy rodzinnych i Ministra Zdrowia wywodzącego się z tego kręgu. Argument, że w innych krajach jest inaczej jest dość dziwny bo dlaczego coś co funkcjonuje dobrze ma być zmieniane i dostosowane na wzór innych państw. Czy ktoś bierze pod uwagę koszty zmian ? A może cały czas chodzi o to samo. Dodatkowe źródło finansowania dla zespołu profesjonalistów kierowanych przez wszechstronnie wykształconych lekarzy rodzinnych. W tym miejscu należałoby Panu Ministrowi Zdrowia przypomnieć, że pielęgniarki też są wszechstronnie wykształcone chyba, że Pan Minister uważa, że proces kształcenia pielęgniarki na wyższych uczelniach też jest ułomny w stosunku to procesu kształcenia poza granicami kraju. więcej...(pdf). Jak to się ma do słów Pana Ministra wypowiedzianych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w roku 2013. Co się zmieniło od tego czasu Panie Ministrze ? więcej...(pdf)

 

 

10.04.2016r

 

Przedstawiamy stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej z dnia 09.03.2016r. W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz naszego Stowarzyszenia Danuta Staszewska - Kryślak  więcej...(pdf)

 

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do Pani Premier Beaty Szydło, które jak wcześniej pisałam zostało skierowane przez Panią Premier do Ministra Zdrowia więcej...(pdf)

 

Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych podjął akcję na portalu społecznościowym Facebook w sprawie obrony stanowiska pielęgniarek i położnych dotyczącego prowadzenia własnych podmiotów pielęgniarskich pod tytułem "NiePOZdrawiam Panie Ministrze !". Zachęcamy wszystkie koleżanki do włączenia się do tej akcji. więcej...(jpg)  więcej...(pdf)  więcej...(jpg)

 

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący prac zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w sprawie strategii zmian systemowych w podstawowej opiece zdrowotnej. więcej...(pdf)

 

31.03.2016r

 

W lutym Pani Dyrektor  Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka zwróciła się do naszej organizacji z prośbą o stanowisko w sprawie zasad kontroli uczniów w aspekcie przeciwdziałania wszawicy więcej ...(pdf) .

Przedstawiamy stanowisko Zarządu KSPMS z propozycjami rozwiązania w sposób systemowy problemów występowania wszawicy w placówkach szkolnych więcej ...(pdf).

 

W dniu 16.03.2016r w siedzibie NIPiP w Warszawie na zaproszenie Pani Alicji Szewczyk - Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego uczestniczyłam w spotkaniu, którego celem jest opracowanie zakresu kompetencji w pielęgniarstwie diabetologicznym, które zostanie włączone do założeń opieki diabetologicznej w kraju co będzie się też bezpośrednio wiązało z opieką nad uczniami chorymi na cukrzycę w placówkach szkolnych. więcej...(pdf)

 

Dnia 19.03.2016r odbył się VIII Okręgowy Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Jako delegat przedstawiłam dwa wnioski:

- apel w sprawie odrzucenia propozycji założeń do Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowanych w ramach prac zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia więcej ...(pdf)

- wniosek w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania/refundacji kosztów kształcenia dla pielęgniarek i położnych w SIPiP więcej...(pdf). W tej sprawie było przedstawionych kilkanaście wniosków. Po głosowaniu przywrócono poprzedni stan prawny czyli, że będą dofinansowywane też wnioski z ukończenia szkoleń w innych ośrodkach kształcenia. Proponowałabym zwrócić na to uwagę gdyż kilka innych Izb w Polsce zrobiło podobne zmiany dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego.

 

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Premiera RP z informacją, że pismo w sprawie POZ zostało skierowane na ręce Ministra Zdrowia więcej...(pdf)

 

Przedstawiamy odpowiedź Pana Ministra Zdrowia na interpelację Pani Europoseł Krystyny Łybackiej w sprawie założeń jakie przyświecają członkom zespołu pracującego nad założeniami do zmian w ustawie o POZ więcej...(pdf)

 

 

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek,

bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny

życzy

Zarząd KSPMS

 

 

 

18.03.2016r

 

Jeszcze raz wraca sprawa Pań higienistek szkolnych. Otrzymałam dwa pisma, które pozwoliłam sobie załączyć aby móc odnieść się do nich na naszej stronie w sposób merytoryczny więcej...(pdf)   więcej...(pdf).

Szanowne Panie, naprawdę jeszcze raz przepraszam Was jeżeli czujecie się urażone. Nawiązanie do stwierdzenia „powrót do higienistek szkolnych lat 50-tych” należy brać dosłownie a nie doszukiwać się jakiegoś podtekstu. Nie wyobrażam sobie aby Panie nie były po różnych dodatkowych kursach specjalistycznych i dodatkowych szkoleniach bo takie są wymogi współczesnej medycyny, że należy się cały czas się dokształcać, aby „nie szkodzić”. Szanowne Panie, przyznacie, że poziom wykształcenia pielęgniarki czy higienistki w latach 50-tych trochę odbiegał od tego co sobą przedstawiamy obecnie i tylko to miałam na myśli. Chodzi również o to, że jest duże prawdopodobieństwo, że możemy zostać zastąpione nowymi osobami po szybkich 40 godzinnych przeszkoleniach typu e-learning. Oferta taka była zamieszczona na stronie firmy zajmującej się szkoleniami, która co ciekawe jest placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. więcej...(pdf)

To będą osoby z minimalnym wykształceniem specjalistycznym (jeżeli można mówić o wykształceniu specjalistycznym po ukończeniu kursu czterdziesto- godzinnego) i będą przede wszystkim tańsze w finansowaniu dla aktualnego systemu. My pielęgniarki jak to Panie stwierdziły znowu się „przyuczymy” i przejdziemy do innych dziedzin pielęgniarstwa a Panie ? W tym tkwi problem, któremu Stowarzyszenie próbuje zaradzić. Jeżeli Panie nie czują się zagrożone to tylko mogę Paniom pogratulować i się cieszyć, że macie ustabilizowane życie zawodowe. Na koniec potwierdzam tezę: „tak my pielęgniarki szkolne nie chcemy być zdegradowane do higienistki szkolnej lat 50-tych”. Szkoda nam lat nauki, licencjatów z pielęgniarstwa, specjalizacji jak również studiów magisterskich pielęgniarskich. Myślę, że na tym poprzestaniemy. Jeszcze raz Was przepraszam jeżeli mimo moich wyjaśnień nadal czujecie się urażone. Życzę spokoju, braku zawirowań zawodowych i sukcesów w wykonywanym zawodzie.

Myślę, że energię jaką włożyłyśmy w pisma i odpowiedzi dotyczące opacznie zrozumianego ww. zwrotu powinnyśmy przełożyć na zawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej a naszym Stowarzyszeniem. Przyniesie to na pewno większe efekty.

Na tym temat zamykam.   

12.03.2016r

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu w dniu 08.03.2016r przyjęła stanowisko nr 4 w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przegotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej  wiecej ...(pdf)

 

W dniu 09.03.2016r odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej pod przewodnictwem Pani poseł Bernadety Krynickiej z zawodu pielęgniarki. W spotkaniu tym uczestniczyła nasza koleżanka sekretarz Stowarzyszenia Danuta Staszewska-Kryślak, która przekazała na ręce Pani poseł nasze pismo. więcej ...(pdf)

 

Pisma nasze zaczynają docierać do adresatów bo dostaję potwierdzenia min. z biura Pani Premier i kancelarii Marszałka Sejmu.

 

09.03.2016r

 

Przedstawiam treść pisma jakie zostało wysłane na ręce Pani Beaty Szydło Premier Rządu RP. wiecej...(pdf). Pisma podobnej treści zostały również rozesłane do Marszałka Sejmu, Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Posłanek z wykształceniem pielęgniarskim, do posłów z województwa zachodniopomorskiego, Instytutu Matki i Dziecka, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Planuję również przesłać pismo do przewodniczącego zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w sprawie opracowania założeń do ustawy o poz.

 

Szanowne koleżanki w dniu dzisiejszym przedzwoniła do mnie Pani higienistka szkolna, która stwierdziła, że została naszym pismem obrażona jako higienistka. Chciałabym w tym miejscu odnieść się do tej rozmowy. Po pierwsze mimo, że walczę o utrzymanie naszej dziedziny pielęgniarstwa to nigdy nie stwierdziłam, że nie mam na myśli higienistek szkolnych. Po drugie, jest to Stowarzyszenie Pielęgniarek Szkolnych a nie higienistek szkolnych. Łączy nas jednak jedno jak zlikwidują nas to i higienistki szkolne. Stoję na stanowisku, że pielęgniarki szkolne nie mogą być zdegradowane do higienistek szkolnych z całym szacunkiem dla tych ostatnich. I dla Was i dla nas jest miejsce w tym systemie, ale trzeba o to walczyć a nie się obrażać. 

 

03.03.2016r

 

W dniu dzisiejszym zgodnie z obietnicą przesłałam pismo do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do zapisów notatki z posiedzenia zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w sprawie opracowania założeń do ustawy o poz. z dnia 26.01.2016r. więcej...(pdf)

W dniach 07.03.2016r do 09.03.2016r w Warszawie obraduje NIPiP. Podczas obrad ma być prawdopodobnie poruszona sprawa zapisów notatki z 26.01.2016r. Przesyłając ww. pismo faxem i drogą elektroniczną prosiłam sekretariat Izby o przekazanie go na ręce Pani Prezes.

W najbliższych dniach planuję przesłanie pisma do Pani Premier oraz innych decydentów zawierającego nasz sprzeciw co do planów likwidacji pielęgniarskich zakładów medycznych oraz wprowadzenia finansowania pielęgniarek szkolnych z subwencji oświatowej.

 

03.03.2016r

 

Witam wszystkie koleżanki po dość długim milczeniu. Jak do tej pory wszystko biegło ustalonymi torami - praca, szkolenia, kontrole, kontrakty itp. a tu niespodzianka !

W dniu 01.03.2016r przeglądając stronę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znalazłam głęboko ukrytą notatkę z posiedzenia zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w sprawie opracowania założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, który obradował 26.01.2016r. Zapisy notatki wskazują, że jest zamysł likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich a medycyna szkolna wyprowadzona do finansowania z subwencji oświatowej !!! Notatka pod załączonym linkiem więcej...(pdf)

Teraz pytanie, która z koleżanek w Polsce wiedziała od swojej Izby o tych założeniach ?

 

W dniu wczorajszym i dzisiejszym przeprowadziłyśmy z koleżanką wiele rozmów telefonicznych informując o powyższej sprawie. Stowarzyszenie jest w trakcie opracowywania pism min. do Pani Premier, Ministra Zdrowia, Komisji Sejmowej, posłów i oczywiście do naszej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z pytaniem jakie jest oficjalne stanowisko Izby w tej sprawie.

 

Myślę, że sprawa jest na tyle poważna, że wymaga mobilizacji i zgłaszania problemu do samorządu zawodowego. Dobrym posunięciem są np. działania pielęgniarek i położnych rodzinnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie, które wystosowały stosowne pisma do decydentów. więcej...(pdf)

Ciekawe jest, że sprawa ta żyje już od lutego w Małopolsce gdzie poseł PIS Marek Polak  na prośbę pielęgniarek wystosował interpelację do Ministra Zdrowia z bardzo ciekawymi pytaniami. więcej...(pdf)

Szanowne koleżanki to parę przykładów jak należałoby podejść do tej sprawy. Tak jak wspomniałam rozmawiałam w tej sprawie z wieloma koleżankami prawie z każdego zakątku kraju. Doszłyśmy do wniosku, że w każdym rejonie są posłowie z różnych opcji. Wystarczyłoby zainteresować ich sprawą i poprosić o wsparcie i pomoc. Nie bójmy się tego, to są nasi posłowie i przedstawiciele. Dobrze by było jak byliby poinformowani o powyższej sprawie. Działajmy bo nas sprzedadzą.

 

01.03.2016r

 

W związku z tym, że dopiero w miesiącu styczniu otrzymałyśmy z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzenie dokonania zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia, który został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia 29.06.2015r w Szczecinie mogę już oficjalnie podać nowy skład.

 

Prezes: Małgorzata Wojciechowska

Wiceprezes: Małgorzata Piejak

Skarbnik: Barbara Kieżun - która, pozdrawia i apeluje o wpłacanie składek

Sekretarz: Danuta Staszewska-Kryślak

Członek Zarządu: Elżbieta Michalska

 

Na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej. Obecnie wynosi 36zł rocznie (3zł miesięcznie). Bardzo prosimy członków Stowarzyszenia o uregulowanie składek. Coś mi się wydaje, że będą potrzebne na wyjazdy do Warszawy i szeroko zakrojoną korespondencję.

 

 

ROK 2015

 

26.04.2015r

 

Szanowni Członkowie Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej,

 

Zarząd KSPMS zgodnie z Uchwałą z dnia 21.01.2015r zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 29.06.2015r godzina 10.00

Miejsce: siedziba firmy SZKOLMED Szczecin ul. Wieniawskiego 10

 

Porządek obrad:

1. Sprawdzenie quorum, w przypadku braku quorum następny termin Walnego Zgromadzenia 29.06.2015r godz. 10.30.

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

3. Składki członkowskie.

4. Ze względu na zmianę siedziby Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, która jest jednocześnie siedzibą naszej organizacji podjecie uchwały w sprawie ustanowienia nowej siedziby KSPMS.

5. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy bieżące. 

 

15.01.2015r

 

Szanowne koleżanki w miesiącu kwietniu br. upływa termin ważności serwera, na którym prowadzona jest nasza strona internetowa. Bardzo wzrosły stawki cenowe zamiast 180 zł na rok cena wynosi około 360 zł/rok. Jako, że na naszym koncie pieniędzy nie przybywa zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że może zaistnieć konieczność likwidacji naszej strony internetowej. Z naszej strony obiecuję, że poszukamy ofert tańszych ale będzie trudno gdyż ceny wszędzie są podobne. Dlatego skarbnik Stowarzyszenia bardzo prosi o uregulowanie składek. Kiedyś pisałam, że nasza składka jest naprawdę śmiesznie niska, ale daje możliwość prowadzenia oszczędnej działalności (przypominam, że wynosi ona 24zł rocznie). Dla pokrzepienia informuję, że w innych pokrewnym nam organizacjach wynosi 12 zł miesięcznie czyli 144 zł rocznie. Jeszcze raz bardzo proszę o wpłacanie składek !!!

 

13.01.2015r

 

6 listopada 2014 roku Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała ogólnopolska konferencję dla pielęgniarek szkolnych. Zostałam poproszona o wygłoszenie referatu na temat "Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami, a jakość w samodzielnej praktyce pielęgniarki oraz możliwości systemowe rozwoju praktyki". Na konferencji spotkałam wiele naszych koleżanek z różnych zakątków kraju. Dużym rozczarowaniem było brak informacji o najbardziej palących problemach czyli finansowaniu naszej dziedziny pielęgniarstwa. Przestawiam krótkie streszczeniu mojego wystąpienia i informuję, że zgodnie z informacja uzyskaną od organizatora wszystkie wystąpienia maja ukazać się w Magazynie Pielęgniarki i Położnej. więcej...(pdf)

 

12.01.2015r

 

Witam Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia w Nowym 2015 roku.

 

Pragnę Państwu przedstawić zaległą korespondencję, którą znalazłam przy okazji małego remanentu. Jako, że poruszona kwestia we wspomnianej korespondencji  jest nadal aktualna zamieszczam link do jej treści. Myślę, że się przyda w codziennej działalności. W lutym 2014 roku do Ministerstwa Zdrowia zwróciło się Lubuskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej z wnioskiem o modyfikację zestawu przeciwwstrząsowego. Ministerstwo poprosiło nasze Stowarzyszenie o opinię i zajęcie stanowiska. Całość korespondencji pod linkami. Zachęcamy do zapoznania się  więcej...(pdf)  oraz  więcej...(pdf)

 

26 listopada 2014 roku ukazał się projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponieważ zgodnie obwiązującymi przepisami Stowarzyszenie nie jest organizacją reprezentatywną świadczeniodawców i nie może bezpośrednio występować z opiniowaniem Zarządzeń Prezesa wystąpiliśmy o pomoc do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Pani dr Krystyny Piskorz-Ogórek. Pomimo, że nie jesteśmy grupą reprezentatywną, to tak jak co roku przesłaliśmy do NFZ swoją opinię. więcej...(pdf)  , więcej...(pdf) , więcej...(pdf)

 

Pani Konsultant poinformowała Stowarzyszenie, że wystąpiła do NFZ z następującymi wnioskami:

1. Wprowadzenie wskaźnika korygującego stawkę kapitacyjną dla uczniów do 6 roku życia.

2. Zwiększenie stawki kapitacyjnej.

3. Finansowanie opieki nad uczniami w szkołach specjalnych.

 

 

ROK 2014

 

12.01.2014r

 

Miło nam poinformować, że w dniu 08.01.2014r Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o pochylenie się nad problemami opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka tym bardzo istotnym problemem, który często ginie w gąszczu innych niestety często mniej istotnych spraw politycznych. Mamy również satysfakcję, że w piśmie powołano się również na nasze opracowanie z 2012 roku. więcej...(pdf)

Link do strony zawierającej powyższą informację http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2718 

 

02.01.2014

 

W dniach 10-12 luty 2014r w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. W załączniku ulotka informacyjna więcej...(pdf)

 

 

ROK 2013

 

20.10.2013

 

Stowarzyszenie otrzymało propozycje współpracy ze Stowarzyszeniem Uronef - Nasze Dzieci w ramach organizowanej przez ww. Stowarzyszenie kampanii społeczno edukacyjnej skierowanej do rodziców dotkniętych problemem moczenia nocnego u dzieci. Stowarzyszenie Uronef zwróciło się z prośbą do wszystkich pielęgniarek szkolnych z prośbą aby dotrzeć do jak największej grupy osób borykających się z tym problemem. więcej...(pdf)

Wychodząc na przeciw tej prośbie zamieszczamy materiały edukacyjne pomocne przy prowadzeniu profilaktyki w tym zakresie więcej...(pdf) , więcej...(pdf)

Materiały można również uzyskać w formie drukowanej, które zostaną przesłane na adres odbiorcy. W tej sprawie należy się skontaktować z Panią Renatą Obuchowską

tel. 500 210 107, email: renata.obuchowska@ddc.com.pl

Powyższe materiały, jak i więcej informacji na temat moczenia nocnego u dzieci można również uzyskać na stronie internetowej http://www.moczenieudzieci.pl

 

20.10.2013r

 

W miesiącu wrzesień br. ukazał się projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów  o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2014 i lata następne. Stowarzyszenie sporządziło i wysłało opinię do ww. zarządzenia. więcej...(pdf)

 

28.03.2013r

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja"

życzy

zarząd KSPMS

 

 

 

24.03.2013r

 

Parę dni temu Stowarzyszenie otrzymało kopię pisma Pana Jerzego Ozgi, męża jednej z naszych koleżanek pracującej w medycynie szkolnej w m. Gorzów Wielkopolski. Pismo dotyczy wysokości obowiązkowej składki członkowskiej odprowadzanej na rzecz naszego samorządu zawodowego. Cóż mogę powiedzieć po zapoznaniu się z treścią pisma. Problem był poruszany na stronach Stowarzyszenia w zeszłym roku w dniu 27.02.2012r gdzie zostały zamieszczone przesłane pisma w przedmiotowej sprawie. Apelowałam również do pielęgniarek szkolnych aby problem ten zgłaszać do Okręgowych Izb Pielęgniarskich i twardo stać na stanowisku aby się określiły w tej sprawie. Z tego co mi wiadomo część Izb Pielęgniarskich poparło naszą propozycję zwołania Nadzwyczajnego Naczelnego Zjazdu w celu ponownego rozpatrzenia wysokości składki. Jednak zbyt mało Rad Okręgowych wystąpiło o zwołanie Naczelnego Zjazdu. Jaki był argument i powód odmowy można wyczytać z pisma, które otrzymało Stowarzyszenie w dniu 24.03.2012r z Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Z pisma wynika, że raptem Naczelna Izba określiła się za chęcią oszczędzania na naszych składkach i to było głównym argumentem za nie zwoływaniem Naczelnego Zjazdu w przedmiotowej sprawie.

Cóż mogę jeszcze powiedzieć na temat listu Pana Ozgi. Zawiera całą prawdę o naszej sytuacji finansowej, o braku działań ze strony Naczelnej Izby w celu jej poprawy. Odnosi się wrażenie, że Rady Okręgowe i Naczelna Izba obraduje tylko i wyłącznie nad sprawami innych dziedzin pielęgniarstwa. Cała prawda jest taka, że tylko delegaci wybrani rozważnie przez nasze środowisko na Naczelny Zjazd mogą zmienić tą sytuację związaną z wysokością składki członkowskiej. Treść pisma więcej ...(pdf)

 

17.02.2013r

 

Drogie koleżanki Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych rozesłała do Okręgowych Izb pisma z prośbą o wycenę zaproponowanych przez Stowarzyszenie dodatkowych produktów finansowanych poza stawką kapitacyjną. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rzetelną wycenę i przesłanie swoich propozycji do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Stowarzyszenie ze swojej strony też przedstawi propozycję wycen i prześle do NIPiP oraz Centrali NFZ.

 

10.02.2013r

 

Pozwolę sobie powitać w Stowarzyszeniu nowe koleżanki, które przystąpiły do organizacji z końcem 2012r oraz te, które przystąpiły z początkiem 2013r.

 

10.02.2013r

 

W nawiązaniu do pisma od Przewodniczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, o którym wspominałam w dniu 04.12.2012r nasza organizacja opracowała cztery propozycje do dodatkowego kontraktowania poza stawką kapitacyjną. Materiały te zostały przesłane za pismem przewodnim do SIPiP oraz do NRPiP.

W tym miejscu dziękuję tym koleżankom, które pozwoliły w opracowaniach wykorzystać własne materiały przesłane do Stowarzyszenia. O dalszych losach materiałów można się dowiadywać w swoich Okręgowych Radach. My ze swojej strony też będziemy informować w miarę możliwości.

więcej...(pdf) , więcej...(pdf) , więcej...(pdf) , więcej...(pdf) , więcej...(pdf)

 

20.01.2013r

 

W związku z nadal nierozwiązaną sprawą dotyczącą wydawania zgody przez NFZ na odstępstwa godzinowe w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej w dniu 14.12.2012r zostało przesłane pismo do Pani Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz. Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie otrzymało żadnej odpowiedzi mimo palącego problemu mającego wpływ na finansowanie naszych praktyk. ...więcej (pdf)

 

 

 

ROK 2012

 

04.12.2012r

 

W dniu 27.11.2012r odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji ds. kontraktowania świadczeń działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych z Panią Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz. W czasie spotkania pojawiła się propozycja wskazania dodatkowych świadczeń, które finansowane byłyby poza stawką kapitacyjną (tak zwana zadaniówka, która stosowana jest np. przy kontraktowaniu usług położnej POZ). Dlatego też Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych jako członek ww. komisji zwróciła się z pismem do Stowarzyszenia o przedstawienie propozycji w zakresie medycyny szkolnej  ...więcej (pdf).

W związku powyższym proszę o przesyłanie do Stowarzyszenia drogą mailową propozycji dodatkowych świadczeń. W celu uszczegółowienia tematu podaję link do materiałów ministerialnych dotyczących jakości w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia

 

21.11.2012r

 

WAŻNE !

Stowarzyszenie otrzymało pismo od Pani Dyrektor Julity Jaśkiewicz Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ dotyczące niedopełniania przez świadczeniodawców obowiązku sprawozdawczego określonego w umowie na udzielanie świadczeń, a za brak którego grożą kary finansowe. ...więcej (pdf)

 

21.11.2012

 

W dniu 14.11.2012r na zaproszenie Przewodniczącej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego, Pani Poseł Beaty Małeckiej-Libera oraz Pani Poseł Bożeny Szydłowskiej Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet uczestniczyłyśmy w Konferencji pt. "Czy stać nas na złe żywienie dzieci" zorganizowanej w Parlamencie RP. Debata dotyczyła epidemii chorób cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności fizycznej i złej diety młodego społeczeństwa. Korzystając z tej okazji poruszyłyśmy nasze sprawy środowiskowe z Panią Beatą Cholewką Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz z Panią Poseł Janiną Okrągły członkiem Komisji Zdrowia.

Materiały z konferencji są do pobrania pod adresem www.zdrowepokolenia.org

W trakcie dyskusji omawiałyśmy sposób rozwiązania problemu wyposażenia gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. Jest to oczywiście na razie pomysł, który będziemy próbowały rozwiązać. W związku z powyższym zostały wystosowane pisma do Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Funduszy Europejskich z prośbą o zaplanowanie wsparcia finansowego z funduszy europejskich. ...więcej (pdf)

 

21.11.2012r

 

W dniu 26.11.2012r Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje spotkanie Przewodniczących Okręgowych Izb dotyczące problemów z udzielaniem świadczeń przez pielęgniarki. W związku z powyższym na ręce Przewodniczącej SIPiP Pani Marii Matusiak skierowano pismo zawierające istotne problemy naszego środowiska. Jest to kolejna okazja, aby do swoich izb podesłać nasze bolączki. ...więcej (pdf)

 

05.11.2012r

 

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie wysłało do Pani Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz pismo z uwagami w sprawie projektu zarządzenia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2013 i lata następne. ...wiecej.(pdf)

Jeszcze raz apelujemy do koleżanek prowadzących zakłady i swoje praktyki o podjęcie działań opisanych w dniu 02.11.2012r. Jednocześnie dziękujemy tym Okręgowym Izbom Pielęgniarek i Położnych, które podjęły podobne działania mające na celu zmianę projektu zarządzenia Prezes NFZ, a w konsekwencji poprawę sytuacji pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Mamy nadzieję, że pozostałe Okręgowe Izby przyłączą się do tych działań.

 

02.11.2012r

 

Informujemy, że w dniu 23.10. 2012r na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Z projektu wynika, że w 2013r nie zostanie zmieniona stawka kapitacyjna i wskaźniki korygujące na jednego ucznia. W związku z powyższym proponujemy podjąć następujące działania:

 

1. Zwrócić się do swoich izb okręgowych pielęgniarek i położnych z prośbą o wystosowanie stosownych pism do NFZ wnioskujących o podniesienie wspomnianej stawki kapitacyjnej.

2. Wysłanie w terminie do 08.11.2012r drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl załączony poniżej list z podpisem osoby wysyłającej. Uważamy, że masowa korespondencja pielęgniarek szkolnych może zwrócić uwagę na nasz problem. Zaznaczamy, że ta forma korespondencji nie jest zabroniona, gdyż NFZ upoważnił do niej swoich świadczeniodawców poprzez komunikat na stronie internetowej :  http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5146

Treść listu do wysłania: pismo do NFZ

Pamiętajmy, że jak same tego nie załatwimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi.

 

02.11.2012r

 

Dnia 23.10.2012r Stowarzyszenie ponownie wysłało pism do NFZ w sprawie zwiększenia stawki kapitacyjnej ...wicej (pdf).

 

21.10.2012r

 

W dniu 08.10.2012r Stowarzyszenie przesłało odpowiedź do Pani Jolanty Skolimowskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia informację dotyczącą problemów związanych z pobieraniem opłat od pielęgniarek szkolnych za możliwość korzystania z gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowo wychowawczych ...więcej (pdf)

 

21.10.2012r

 

Stowarzyszenie otrzymało z Departamentu Pielęgniarek i Położnych pisemne stanowisko w sprawie opłat za używanie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowo wychowawczych ...więcej (pdf)

 

21.10.2012r

 

Dnia  07.08.2012r otrzymaliśmy odpowiedź z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie interpretacji zapisów dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz osób posługujących się kartą EKUZ ...więcej (pdf)

 

20.10.2012r

 

Z wielką przyjemnością informuję, że zostałyśmy zaproszone przez Panią Elżbietę Słojewską-Poznańską Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze na spotkanie z naszymi koleżankami z rejonu jeleniogórskiego. Spotkanie dotyczyło problemów w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej. Cieszymy się, że mogłyśmy przekazać wiele cennych informacji oraz w miarę możliwości pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów. Przewodniczącej Izby bardzo dziękujemy za umożliwienie kontaktu ze środowiskiem pielęgniarek szkolnych.

 

23.07.2012r

 

W ostatnim okresie czasu zgłoszono parę problemów wynikających z posiadanych przez uczniów kart EKUZ. Problem polega na tym, że podczas weryfikacji list aktywnych uczniów, NFZ zobowiązuje świadczeniodawców do usuwania z ww. list uczniów posługujących się EKUZ. Przepisy NFZ wydaja się niejednoznaczne w tym zakresie. W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło do Pani Julity Jaśkiewicz Dyrektora ZOW NFZ z prośba o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. ...więcej (jpg)

 

20.07.2012r

 

Na prośbę Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia została zaproponowana tematyka szkoleń dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. ...więcej (jpg)

 

19.07.2012r

 

Dnia 11 lipca 2012r Stowarzyszenie wystosowało pismo do Pani Agnieszki Pachciarz Prezes NFZ z prośbą o zmianę stawki kapitacyjnej dla świadczeń pielęgniarki szkolnej oraz świadczeń grupowej profilaktyki fluorkowej. ...więcej (pdf)

13 lipca 2012r, Stowarzyszenie wystąpiło zgodnie z procedurą Narodowego Funduszu Zdrowia nr 2011/001/DSOZ/PZZ/1.0 z oficjalnym pisemnym i elektronicznym wnioskiem o dokonanie zmiany warunków zawierania i realizacji umów. Wniosek dotyczy propozycji zmiany  w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Proponuje się przypisanie ucznia do typu niepełnosprawności (A,B lub C) również na podstawie wydanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego....więcej (jpg)

 

04.07.2012r

 

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zapoznania się przez Ministerstwo Zdrowia z naszym opracowaniem "Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania" w dniu wczorajszym zostałyśmy zaproszone na posiedzenie Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. link  Na posiedzeniu tego zespołu szczegółowo zostały omówione kwestie dotyczące naszych propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w Rozporządzeniu w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Odczucie nasze jest takie, że do wszystkich omawianych problemów członkowie zespołu podeszli ze zrozumieniem i nasze sugestie będą brane pod uwagę w trakcie prac legislacyjnych nad zmianą ww. Rozporządzeń.

 

02.07.2012r

 

Stowarzyszenie otrzymało pismo od Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Grażyny Rogali-Pawelczyk dotyczące wykorzystania przesłanego opracowania "Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania" więcej...(jpg)

 

Zgodnie z pismem pełniącego obowiązki Prezesa NFZ dr.n.med. Zbigniewa Tetera wiecej...(pdf) pielęgniarki szkolne zostały wyróżnione tym, że mimo, że zdjęto z nas pewne obowiązki nie obniżono nam rocznej stawki kapitacyjnej a wręcz odwrotnie świadczenia nasze objęte były wzrostem bazowej stawki kapitacyjnej. Naszym zdaniem wzrost ten był, ale należy pamiętać jak on wzrastał w innych zakresach POZ.

 

Poniżej przedstawiamy pismo od Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia Pani Dagmary Korbasińskiej odnoszące się do przesłanego ww. opracowania . Należy zauważyć, że  kwestie podniesione w opracowaniu zostały przyjęte ze zrozumieniem. W kwestii dotyczącej finansowania należy zwrócić uwagę, że Minister Zdrowia w pełnym zrozumieniu, popierając jeden z naszych postulatów wystąpił do Prezesa NFZ z prośbą o rozważenie możliwości podwyżki stawiki kapitacyjnej na jednego ucznia. więcej...(pdf)

 

18.06.2012r

 

Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich przesłanych przez koleżanki oraz instytucje materiałów dotyczących problemów związanych z prowadzeniem działalności pielęgniarki szkolnej opracowano materiał zbiorczy wraz z wnioskami oraz propozycjami zmian w przepisach resortowych. W dniu 8 czerwca Stowarzyszenie wysłało opracowanie zatytułowane "Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania" do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji mogących pomóc w rozwiązaniu przedstawionych problemów. Wykaz adresatów zamieszczony jest na stronie 46 wspomnianego opracowania. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym materiałem. więcej ... (pdf). O dalszych losach opracowania będziemy informować na bieżąco.

 

05.05.2012r

 

Informujemy, że Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Pani dr med. Krystyna Piskorz-Ogórek w dniu 23.04.2012r skierowała do Ministra Zdrowia wniosek w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w ramach grupowej praktyki fluorkowej. Miejmy nadzieję, że wniosek zostanie zaakceptowany pozytywnie na wszystkich szczeblach opiniowania.

Dziękujemy Pani Konsultant za podjęcie tematu i skierowanie wniosku do opiniowania.

 

02.05.2012r

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Kuratorium Oświaty, Oddziałom Wojewódzkim NFZ za udzielenie informacji dotyczącej stopnia zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w placówkach oświatowo wychowawczych.

Dziękujemy tym Okręgowym Izbom Pielęgniarek i Położnych, które zaangażowały się w pomoc w zbieraniu ankiet. Jednocześnie dziękujemy też pielęgniarkom, które poświęciły swój czas i wypełnione ankiety przesłały bezpośrednio do Stowarzyszenia.

Informujemy, że w chwili obecnej odesłane ankiety są w trakcie podliczania, analizowania a opracowane wnioski zostaną przestawione Ministerstwu Zdrowia.

 

 

08.04.2012r

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja"

życzy

zarząd KSPMS

 

 

25.03.2012r

 

Stowarzyszenie wystąpiło do  Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek pismo więcej ...(pdf) z prośbą o złożenie do Ministra właściwego do spraw zdrowia  wniosku w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w ramach grupowej praktyki fluorkowej. Do pisma załączono opracowane uzasadnienie wskazujące wpływ danego świadczenia opieki zdrowotnej na stan zdrowia obywateli i skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia. więcej ...(pdf)

 

24.03.2012r

 

Załączam odpowiedź przesłana przez Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej Panią Marię Grabowską w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, którego celem byłoby ponowne rozpatrzenie wysokości składek członkowskich dla pielęgniarek prowadzących indywidualne praktyki. więcej ... (pdf)

 

23.03.2012r

 

W dniu dzisiejszym wysłano drogą elektroniczną pisma do wszystkich kuratorów oświaty z prośba o następujące informację:

bullet

czy na terenie poszczególnych województw we wszystkich placówkach szkolnych są zabezpieczone świadczenia zdrowotne przez pielęgniarki szkolne;

bullet

w ilu szkołach dyrektorzy pobierają opłaty od pielęgniarek za używanie gabinetów;

bullet

w ilu placówkach szkolnych brakuje gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej.

 

14.03.2012r

 

W dniu dzisiejszym przesłano drogą elektroniczną do wszystkich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych pismo z prośbą o przekazanie opracowanej ankiety do podmiotów pielęgniarskich realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej.  pismo...(pdf)    ankieta...(doc)

Jednocześnie skierowano również pisma do Wojewódzkich Oddziałów NFZ z prośbą o przesłanie informacji czy we wszystkich placówkach szkolnych zabezpieczone są świadczenia zdrowotne z zakresu środowiska nauczania i wychowania.

 

13.03.2012r

 

Tak jak pod koniec poprzedniego miesiąca obiecałam, że Stowarzyszenie będzie próbowało uzyskać zgodę na spotkanie z Ministrem Zdrowia, tak też obietnica dzięki pomocy Przewodniczącej SIPiP Pani Marii Matusiak w krótkim okresie czasu została spełniona.

 

W dniu 03.03.2012r  w Biurze Poselskim Posła Bartosza Arłukowicza w Szczecinie w ramach dyżuru poselskiego odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza z Krajowym Stowarzyszeniem Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz

Przewodnicząca Szczecińskiej Rady Pielęgniarek I Położnych Pani Maria Matusiak

Członkowie Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Małgorzata Wojciechowska - Prezes

Małgorzata Piejak - Wiceprezes

Barbara Kieżun - Skarbnik

Mariola Kędzierska - Członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Lipiec - członek stowarzyszenia

Na spotkaniu strona Stowarzyszenia przedstawiła Panu Ministrowi trudności związane z realizacją świadczeń przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wynikające z zapisów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej część III załącznik nr 4, a które często nie z winy pielęgniarek nie mogą być zrealizowane w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Trudności te dotyczą:

bullet

określenia minimalnej dostępności do świadczeń pielęgniarskich w małych szkołach;

bullet

określenia dostępności do świadczeń w placówkach specjalnych;

bullet

opłaty za użyczenie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej przez szkoły;

bullet

niskiej stawki kapitacyjnej.

 

Pan Minister wykazał duże zrozumienie zrelacjonowanych problemów i w związku z tym zaproponował, aby organizacja przedstawiła:

bullet

swoje propozycje nowelizacji ww. rozporządzenia;

bullet

dane dotyczące pobierania opłat za użyczenie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej;

bullet

informacje o zabezpieczeniu świadczeń pielęgniarskich środowiska nauczania i wychowania.

 

Po przedstawieniu przez Stowarzyszenie ww. danych planowane jest spotkane w Ministerstwie Zdrowia w celu przedyskutowania dalszego toku postępowania, tak aby uzyskać konsensus, który satysfakcjonować będzie obie strony.

 

Szanowne koleżanki teraz tylko od nas zależy czy doprowadzimy do ponownego spotkania w naszej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia proponuje podjąć następujące przedsięwzięcia.

bullet

Przesłać do Okręgowych Izb Pielęgniarskich opracowaną przez jedną z naszych koleżanek z Poznania ( Panią Danutę Staszewską Kryślak ) ankietę z prośbą aby przewodniczące komisji do spraw medycyny szkolnej zebrały dane za swój rejon i przesłały z powrotem do Stowarzyszenia w celu sporządzenia sumarycznego raportu.

bullet

Przesłać do Wojewódzkich Oddziałów NFZ prośbę o przedstawienie informacji jaka wielkość populacji uczniów nie jest objętych opieką pielęgniarską;

bullet

Opracowanie propozycji nowelizacji Rozporządzenia i umieszczenia jej na stronie Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia dyskusji;

bullet

Przesłania do Instytutu Matki i Dziecka prośby o wszczęcie prac nad nowelizacją  standardów pracy pielęgniarki szkolnej.

 

Zdajemy  sobie sprawę, że jest to dodatkowe zajęcie dla Izb Pielęgniarskich ale liczymy na solidarność pielęgniarską i rzetelne podejście do zagadnienia. Proszę pamiętać że powodzenie aktywowanej akcji zależy od nas - pielęgniarek medycyny szkolnej. Jeżeli nie wypełnimy tej ankiety i nie odeślemy do Izby to będzie to oznaczać, że satysfakcjonuje nas aktualny stan rzeczy i Stowarzyszenie zaprzestanie dalszej działalności w tym obszarze zagadnień. Z drugiej strony, jeżeli indywidualne praktyki i zakłady medycyny szkolnej nie dostaną w ciągu dwóch tygodni ze swoich izb wspomnianej ankiety to znaczy, że izby nie podjęły tematu. W tedy należy dzwonić do Izb i prosić o przesłanie ankiety albo pobrać z naszej strony internetowej i przesłać bezpośrednio do stowarzyszenia.

Zdajemy sobie również sprawę, że część koleżanek będzie miała moralne opory przed przedstawieniem w ankiecie danych dotyczących swoich zakładów czy też praktyk. Niestety nie istnieje inny sposób pozyskania tych informacji. Brak ich, zawsze w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia czy też NFZ będzie stawiał nas na pozycji przegrane i nie będziemy mogły przedstawiać argumentów.

Wykaz Izb Pielęgniarskich, które odeślą wypełnioną ankietę do Stowarzyszenia będziemy umieszczać na stronie internetowej.

 

05.03.2012r

 

Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź  z Ministerstwa Zdrowia na przesłane pismo w dniu 24.02.2012r. Odpowiedź udzieliła Pani Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Dagmara Korbasińska. więcej...(pdf)

 

02.02.2012r

 

W ostatnim okresie czasu wzrosły bardzo oczekiwania w stosunku do Stowarzyszenia. Rozumiem, że jest to efektem splotu wielu wydarzeń nie zawsze mających dobry wpływ na funkcjonowanie naszych zakładów czy też indywidualnych praktyk. Decyzje podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia czy oddziały wojewódzkie NFZ, nie zawsze są dla nas zrozumiałe a tłumaczone są przez urzędników, "że my nic nie możemy to Ministerstwo a przez Ministerstwo, że nie mają wpływu na NFZ". Błędne koło.

Próbujemy z tym walczyć ale bez wsparcia koleżanek w postaci wpłacanych składek mamy coraz mniejsze pole manewru.

 

Nie można czegoś oczekiwać nie dając nic w zamian. Tak już jest z tego typu instytucjami, że Wasza (członków) pomoc przejawia się w postaci składek i merytorycznej dyskusji wyrażonej listami czy też rozmowami telefonicznymi.

 

Wielkość naszej rocznej składki nie jest porażająca w stosunku do obowiązujących składek członkowskich izby pielęgniarskiej, więc proszę o uregulowanie tych zaległości w jak najszybszym czasie. Dla przypomnienia podaję wielkość składki i numer konta na które należy je wpłacać.

Składka wynosi 24,00 złote rocznie. Konto bankowe, na które należy wpłacać składkę : 

Numer rachunku: GBS Barlinek I/O Szczecin 70 8355 0009 0215 3966 2000 0001

 

24.02.2012r

 

W związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej przesłało list z gratulacjami i życzeniami owocnej pracy. więcej...(pdf)

 

27.02.2012r

 

W ostatnim okresie czasu Stowarzyszenie dostało od swoich członków oraz pielęgniarek nie zrzeszonych ale reprezentujących to samo środowisko dużo listów i telefonów dotyczących dwóch spraw.

 

Pierwsza sprawa - bulwersująca środowisko pielęgniarek szkolnych to drastyczne podniesienie składki członkowskiej i uzależnienie jej wysokości od formy zatrudnienia. Składka ta została zmieniona Uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07.12.2011r.

Duże rozżalenie pielęgniarek wywołał fakt podniesienia składki prawie o 100% dla pielęgniarek prowadzących indywidualną praktykę bez żadnej konsultacji ze środowiskiem (z dołami).

W przypadku pielęgniarek szkolnych, które mają najniższe dochody w porównaniu z innymi dziedzinami pielęgniarstwa  (położne, pielęgniarki środowiskowe) jest to bardzo przykra niespodzianka. Niezrozumiałe jest też dlaczego składka jest uzależniona od formy zatrudnienia.

Dlatego też Stowarzyszenie wystosowało odpowiednie pisma ze stanowiskiem w tej sprawie do NRPiP wiecej...(pdf) , Komisji Rewizyjnej wiecej...(pdf) oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych więcej...(pdf)

Odpowiadam jednocześnie na pytania koleżanek, jakie można podjąć kroki w kierunku zmiany tej decyzji Zjazdu. Należy skierować pisma, apele do swoich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z propozycjami jak w pismach Stowarzyszenia.

 

Druga sprawa  - to całkowity brak reakcji na drastyczne dysproporcje w dochodach pomiędzy pielęgniarką szkolną a pielęgniarką położną i pielęgniarką środowiskową. Różnice te dochodzą do 50 %. !!!

Dlaczego tak się dzieje ? Kto nie lubi pielęgniarek szkolnych, kto im odbiera godność ? Kto je tak nisko ocenia za prowadzoną działalność profilaktyczną ?  Kto nie rozumie z czym się wiąże działalność profilaktyczna prowadzona przez pielęgniarki szkolne i jak to się przekłada na oszczędności ponoszone w przyszłości  na leczenie ?

W tej sprawie wielokrotnie były wysyłane pisma do różnych instytucji a w miesiącu marcu ubiegłego roku postulaty Stowarzyszenia oraz wnioski przestawiono na ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej organizowanej przez NRPiP. Poruszano w nich wszystkie te sprawy, które mają wpływ na standardy pracy pielęgniarki szkolnej tzn.. koszty jakie musi ponosić pielęgniarka w stosunku do nikłych zarobków, ujednolicenie sprawy odpłatności za gabinety pielęgniarskie w placówkach oświatowo-wychowawczych, sprawy związane z niską stawką kapitacyjną oraz nie przystosowane do rzeczywistości wymogi dostępności personelu.

Kolejny raz piszemy również w tej sprawie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mając nadzieje, że nasze prośby, wnioski zostaną wysłuchane więcej...(pdf).

 

Posiadamy informację, że Komisja kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP wnioskowała do Naczelnej Rady o poczynienie działań w imieniu szerokiej rzeszy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Materiały te zawierały między innymi wnioski jakie przedstawiała nasza koleżanka członek zarządu KSPMS Pani mgr Danuta Staszewska-Kryślak w marcu 2011r na ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. „Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej opiece zdrowotnej wczoraj, dziś i jutro – kierunki zmian”.

W niedługim czasie wystąpimy z pismem i prośbą do NRPiP o przedstawienie informacji czy wnioski te zostały wzięte pod uwagę, jakie poczyniono w tym kierunku działania oraz czy będą one poruszane na planowanych spotkaniach z Ministerstwem Zdrowia ?

 

Jednakże Stowarzyszenie będzie próbowało również uzyskać zgodę na spotkanie z Ministrem Zdrowia w celu przedstawienia sytuacji pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania świadczących usługi zdrowotne na terenie placówek oświatowo wychowawczych oraz przedstawienie najbardziej palących problemów ograniczających naszą działalność.

W tym celu wystosowano pismo do Biura Poselskiego Pana Ministra Zdrowia więcej...(pdf) oraz pismo z tezami do dyskusji i wnioskami bezpośrednio do Ministra Zdrowia wiecej...(pdf).

 

O wynikach będziemy informować na stronach Stowarzyszenia.

 

02.02.2012r

 

W dziale Download do pobrania aktualny Program Szczepień na 2012 roku.

 

05.01.2012r

 

W dniu dzisiejszym do Stowarzyszenia wpłynął list od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pana Piotra Dudy mówiący o rozpoczęciu akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum  w sprawie zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych. Osoby zainteresowane tą problematyką proszę o skorzystanie z załączonych formularzy.

list od Piotra Dudy

wzór poparcia wniosku

instrukcja dla podpisujących

 

ROK 2011

26.03.2011r

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.udrk.mz.gov.pl/uwaga/new można zamieszczać uwagi dotyczące rozporządzenia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Zachęcamy wszystkie koleżanki do skorzystania z tej formy kontaktu z ministerstwem. Może duża liczba przesłanych uwag pozwoli na zwrócenie uwagi przedstawicielom ministerstwa na problemy medycyny szkolnej. Do boju !

22.03.2011r

Stowarzyszenie ponownie przesłało do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące rozporządzenia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. więcej ...(pdf).

15.03.2011r

W dniach 8-9.03.2011r w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja szkoleniowa pt. „Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej opiece zdrowotnej wczoraj, dziś i jutro – kierunki zmian”. Stowarzyszenie reprezentował członek zarządu KSPMS Pani mgr Danuta Staszewska-Kryślak kierownik NZOZ Childmed w Poznaniu. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Organizatorem konferencji była Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Mamy nadzieję, że tezy przedstawione przez naszą koleżankę zostaną zauważone przez władze Naczelnej Rady i przedstawione w dalszym etapie procedowania konkretnym decydentom w Ministerstwie Zdrowia. W załączeniu przedstawiamy treść wystąpienia oraz program konferencji. wystąpienie ...(pdf) , program ...(doc)

13.02.2011r

Wydawało się, że nowy rok zacznie się pomyślnie dla medycyny szkolnej ale byłoby to zbyt piękne. Z nowym rokiem nowe problemy nie zawinione przez nas, ale uderzające w nasze finanse a w skrajnej sytuacji w naszą obecność na rynku usług pielęgniarskich - do rzeczy ...

W ostatnim okresie czasu otrzymałam wiele telefonów z różnych rejonów Polski dotyczących konieczności i możliwości zatrudniania dodatkowej pielęgniarki przez pielęgniarkę prowadzącą indywidualną praktykę, po to aby być w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Problem dotyczy dodatkowego zatrudnienia pielęgniarki w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych norm liczby uczniów na jeden etat przeliczeniowy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. . Tematem tym zajmowaliśmy się w ubiegłym roku w miesiącu sierpniu opiniując projekt ww. rozporządzenia.

Na potwierdzenie faktu "pata prawnego" przedstawiam dwie opinie prawne. więcej ... doc. więcej ... doc

Należałoby się zastanowić, czy w zrozumieniu cytowanych powyższych opinii,  zgodne z prawem jest ustanawianie zastępstw przez pielęgniarki prowadzące indywidualne praktyki ?

W związku z brakiem prawnej możliwości zatrudniania dodatkowej pielęgniarki przez indywidualną praktykę pielęgniarską proponuję o zapoznanie z tym problemem Okręgowe Izby Pielęgniarskie i Położnych  licząc na to, że problem dotrze do naszych władz chyba, że komuś zależy na likwidacji  indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

 

 

 

horizontal rule