KRAJOWE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strona główna

horizontal rule

 

21.12.2004r

Nim gwiazdka zabłyśnie,

Nim święta przeminą,

Niech Was pobłogosławi

Panienka z Dzieciną !

Niech się życie

w szczęśliwości splata

Dziś, jutro, w Nowy Rok

i po wszystkie lata !

 

                                                                                                                    życzy

                                                                                                           Zarząd KSPMS

27.11.2004r

UWAGA!

Członkowie Stowarzyszenie, którzy nie zapłacili składki członkowskiej za rok 2004 proszeni są o jej uregulowanie.

Składka wynosi 24,00 złote rocznie. Konto bankowe, na które należy wpłacać składkę : 

Numer rachunku NRB 17939400090015396620000001

27.11.2004r

UWAGA WAŻNE!

    Dnia 23.11.2004r w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu negocjacyjnego, biorącego udział w spotkaniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na posiedzeniu Pani Elżbieta Buczkowska - Prezes NRPiP przedstawiła "Model opieki zdrowotnej realizowany przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej". Model ten ma służyć jako wykaz świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w POZ. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do koleżanek o przesyłanie opinii dotyczących wariantu podstawowego i ponadstandardowwego. Mile będą widziane symulacje finansowe naszej działalności z rozpisaniem kosztów naszej pracy m.in fluoryzacji, szczepień ochronnych itp. Opracowanie ma posłużyć do negocjacji z NFZ na rok 2006. Propozycje proszę nadsyłać do 05 grudnia 2004r. W załączeniu Model opracowany przez NRPiP więcej...(doc).

12.11.2004r

    Zaproszenie na spotkanie dotyczące pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, które odbędzie się w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w dniu 23.11.2004r. więcej...(pdf)

Uwaga!  Koleżanki zwracam się z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących dalszego funkcjonowania pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Propozycją proszę nadsyłać najpóźniej do 21.11.2004r.

                                                                                               Małgorzata Wojciechowska - Prezes KSPMS

12.11.2004r

    W dniach 03-05.11.2004r w Pogorzelicy Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty oraz z Fundacja "Razem Bezpieczniej" zorganizowali szkolenie dla dyrektorów szkół w Zakresie przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły. Stowarzyszenie zostało poproszone o wygłoszenie  wykładu na temat: "Narkotyki i alkohol w szkole - postępowanie z dzieckiem pod wpływem narkotyków" więcej...(jpg)

25.10.2004r

    Pismo do Dyrektora ds. medycznych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Mirosława Blachowskiego w sprawie uzgodnień poziomu finansowania pielęgniarstwa szkolnego więcej...(doc)

19.10.2004r

Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

bullet

Stawka procentowa w podziale 74,5% lekarze i 25,5% pielęgniarki i położne;

bullet

Szczepienia ochronne dowolność w zależności od regionu;

bullet

Gabinety profilaktyczne i ich zasady użytkowania - zaproponowane zwrócenie się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;

bullet

Liczba podopiecznych zależnie od podejścia Wojewódzkich Oddziałów NFZ

Uwaga stawkę kapitacyjną ustalają Wojewódzkie Oddziały NFZ.

 15.10.2004r

    W dniu 15.10.2004r odbyło się trójstronne spotkanie przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Ministerstwa Zdrowia: Pan Paweł Sztwiertnia - Podsekretarz Stanu, Pan Rafał Niżankowski- Podsekretarz Stanu.

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia: Pan Jerzy Miller - Prezes NFZ oraz Pan Michał Kamiński - Z- ca Prezesa NFZ ds. medycznych.

Ze strony pielęgniarek i położnych; Pani Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Beata Żółkowska - Wiceprezes NRPiP, Pan Marian Nadziejko - Skarbnik NRPiP , przedstawicielki Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych.

Naszą organizację reprezentowały: Małgorzata Piejak i Małgorzata Wojciechowska.

    W wyniku kilku godzinnego spotkania środowisko pielęgniarek przedstawiło problemy, z którymi się nie zgadza. Ze strony pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania były to: procentowy podział stawki (wspólny problem), użytkowanie gabinetów, liczba podopiecznych uczniów, fluoryzacja, szczepienia ochronne.

    Pan Prezes Kamiński zaproponował, że do problemu fluoryzacji wróci w innym terminie.

12.10.2004r

List do Ministra Zdrowia Pana Marka Balickiego dotyczący procentowego podziału stawki. List wspólny z Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych - Oddział Szczecin więcej...(pdf)

12.10.2004r

Artykuł Prezesa Zachodniopomorskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych Pani Wiesławy Fabian więcej...(pdf).

10.10.2004r

Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotyczące użytkowania gabinetów profilaktycznych. więcej...(pdf)

06.10.2004r

    List do Pana Michała Kamińskiego Zastępcy Prezesa ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia  dotyczący fluoryzacji zębów. więcej...(pdf)

04.10.2004r

    W dniach 29.09-30.09.2004r Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zorganizowała konferencję, podczas której w czterech zespołach pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej pracowały nad propozycją do przyszłorocznych kontraktów. W drugim dniu gośćmi konferencji byli m.in: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Michał Kamiński - Zastępca Prezesa ds.medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojciech Kutyła - Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Zdrowia.

04.10.2004r

    List od Podsekretarza Stanu Pana Rafała Niżankowskiego. więcej...(pdf)

20.09.2004r

    Pismo skierowane do Ministra Zdrowia z uwagami, które dotyczą "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w NFZ od 01.01.2005r w rodzaju świadczeń zdrowotnych podstawowa opieka zdrowotna". Treść pisma dostępna po zalogowaniu.

20.09.2004r

    Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-szczecin.pl ukazał w dziale aktualności wzór nowego sprawozdania zgodnego z Uchwała Nr 199/2004.

20.09.2004r

    UWAGA !  Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Ustawę zdrowotną, która będzie obowiązywała od 01 października 2004r ( źródło: Wirtualna Polska godz.18.10)

19.09.2004r

    Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z uzasadnieniem więcej...(xls), więcej...(xls) ,więcej....(rtf)

19.09.2004r

    Pismo z Ministerstwa Zdrowia, które wystosował Podsekretarz Stanu w sprawie nie uwzględnienia przedstawicieli środowiska pielęgniarek w pracy nad kontraktowaniem 2005. .więcej...(pdf)

19.09.2004r

    Pismo z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące programu profilaktycznego "rola medycyny szkolnej w aspekcie zapobiegania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży".  więcej...(pdf)

12.09.2004r

    Uchwała Nr 199/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 września 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr 107/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdawczości przez świadczeniodawców POZ. więcej...(rtf)  Załącznik do Uchwały więcej...(pdf).

07.09.2004r

   Dzisiaj w godzinach popołudniowych na wniosek Ministra Zdrowia Marka Balickiego Premier Marek Belka odwołał z funkcji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Lesława Abramowicza.

07.09.2004r

    Oferta firmy TÜV Akademia Polska Sp. z.oo.

Fundusze Strukturalne przeznaczone są również dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Refinansowanie poniesionych wydatków może następować  z trzech Sektorowych Programów Operacyjnych:
§ Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego,
§ Sektorowy Program Operacyjny  Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
§ Sektorowy Program Operacyjny  Rozwój Zasobów


Poziom dofinansowania różni się w zależności od tego, z jakiego Programu korzystamy, niemniej jednak kształtuje się na poziomie od 50 - 80%.
Dofinansowanie przeznaczone jest na działania inwestycyjne związane z zakupem nowych lub używanych urządzeń jak i inwestycje nowe oraz modernizacyjne w budynki. Dofinansowaniem objęte są także szkolenia jak również studia podyplomowe. W związku z powyższym firma TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. – jedna z polskich spółek Grupy TÜV Rheinland, posiadająca doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych PHARE 2000 SSG-RZL i PHARE 2001 SSG-RZL -  przygotowała szkolenie dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które ma na celu zapoznanie Państwa z możliwościami ubiegania się o zwrot wydatków inwestycyjnych.  Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z poniższą ofertą. Terminy szkoleń są otwarte. Karty zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30.09.2004.
Programy szkoleń:
1. szkolenia 1 dniowe (stacjonarne i wyjazdowe).

2. szkolenia 2 dniowe (stacjonarne i wyjazdowe).
Karta zgłoszenia:
1. szkolenia 1 dniowe (stacjonarne i wyjazdowe).
2. szkolenia 2 dniowe (stacjonarne i wyjazdowe).

Opisy szkoleń więcej...(doc), więcej...(doc)

Karta zgłoszenia więcej1...(doc), więcej2...(doc)

TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
tel:/fax: + 48 32 271 64 87
www.akademia.tuv.pl

05.09.2004r

Uwaga
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prowadząca indywidualna praktykę jest przedsiębiorcą

    W dniu 21 sierpnia 2004 r. weszła w życie ustawa z 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2004 r. Nr 173 poz. 1807).
    Ustawa dostosowała nasze prawo do przepisów prawnych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Powyższa regulacja wykreśliła art. 25c z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W myśl tych zapisów pielęgniarka prowadząca indywidualną praktykę pielęgniarską jest przedsiębiorcą i w związku z tym powinna dokonać wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowej opłaty w kwocie około 100,00 złotych .
    Więcej informacji dotyczących możliwości zwolnienia z opłat na stronie dla członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Stowarzyszenie planuje wysłanie listów więcej...(doc) do włodarzy miast i gmin z prośbą o zniesienie opłaty rejestracyjnej dla członków naszego Stowarzyszenia.

    Proszę osoby zainteresowane zwolnieniem z opłaty o telefoniczne podanie aktualnych adresów gmin do korespondencji.

04.09.2004r

    W dniu 29 lipca 2004r Sejm zmienił Rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U 180 poz. 1868 i 1869 z 2004r).więcej...(pdf). Materiał do pobrania na stronie DOWNLOAD.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy dużo sukcesów oraz wytrwałości w ciężkiej pracy, a naszym podopiecznym samych piątek i szóstek w szkole.

                                                                                                   Zarząd

02.09.2004r

    Materiał z Seminarium "Anoreksja i bulimia", które odbyło się w dniu 28 czerwca 2004r.w auli Zespołu Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie. Wykład wygłosiła Pani dr n.med. Anna HAJDUK z Pomorskiej Akademii Medycznej. więcej...(ppt)

23.08.2004r

    List do Ministra Zdrowia dotyczący braku przedstawicieli w Zespole ds. opracowania propozycji ogólnych warunków przyszłorocznych umów więcej...(pdf).

22.08.2004r

    Minister Zdrowia Pan Marek Balicki w dniu 19.08.2004r. wydał zarządzenie, powołujące Zespól do spraw opracowania propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

04.08.2004r

    List do Ministra Zdrowia Marka Balickiego więcej...doc

15.07.20004r.

    Uwagi dotyczące "Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". Materiał został przesłany do Komisji Zdrowia w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej więcej...(doc).

12.07.2004r.

UWAGA!

Członkowie Stowarzyszenie, którzy nie zapłacili składki członkowskiej za rok 2004 proszeni są o jej uregulowanie.

Przypominam składka wynosi 24,00 złote rocznie. Konto bankowe, na które należy wpłacać składkę : 

Numer rachunku NRB 17939400090015396620000001

06.07.2004r

    Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotycząca zatwierdzenia zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (realizacja Uchwały 93/2004) więcej...(pdf).

06.07.2004r

    Protokół z posiedzenia Komisji powołanej do opracowania zasad podziału dodatkowych środków finansowych przyznanych Uchwałą Nr 93/2004 na terenie województwa zachodniopomorskiego więcej...(pdf).

06.07.2004r

    List do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący weryfikacji naszych podopiecznych za miesiąc czerwiec 2004r więcej..(pdf)

28.06.2004r

    W dniu 11.06.2004r do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął Rządowy "Projekt Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych" wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych. Pierwsze czytanie odbyło się w sejmie w dniu 18.06.2004r. Dokument dostępny na stronie http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf  druk 2976. W powyższym dokumencie (442 strony) znajdują się m.in projekty aktów wykonawczych dotyczących zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. UWAGA ! Proszę o nadsyłanie uwag do tych dokumentów na adres kspms@wp.pl albo poczta@kspms.org

26.06.2004r

    Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-finansowych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Andrzej Mickiewicz wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania list podopiecznych medycyny szkolnej za miesiąc wrzesień 2004 więcej...(pdf)

25.06.2004r

    Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów zatwierdził zmiany w Planie Finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia m.in Uchwałę 93/2004.

Źródło: Strona internetowa Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Z okazji nadchodzących Wakacji 2004 wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy słonecznych dni, dużo wypoczynku i miło spędzonego czasu.

22.06.2004r

    Pismo do Pana Andrzeja Mickiewicza Z-cy Dyrektora ds.finansowo-administracyjnych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przesunięcie we wrześniu 2004r terminu składania raportu z listą aktywną podopiecznych więcej...(pdf)

17.06.2004r

    List do Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący odstąpienia od sprawozdawczości ze świadczeń pielęgniarek i położnych więcej...(pdf)  Wspólne pismo wystosowały następujące organizacje:

  1. Kolegium Lekarzy Rodzinnych Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki

  2. Kolegium Pielęgniarek i Położnych Oddział Terenowy w Szczecinie

  3. Związek Pracodawców NOZ Oddział Terenowy w Szczecinie

  4. Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

17.06.2004r

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych więcej...(pdf)

15.06.2004r

    Odpowiedź na Pismo z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące sprawozdawczości ze świadczeń pielęgniarek i położnych więcej...(jpg).

15.06.2004r

    Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej otrzymało z Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie otrzymało referencje więcej...(jpg).

15.06.2004r

    List z Ministerstwa Zdrowia, który został wysłany na ręce Marszałka Sejmu Pana Józefa Oleksego. Pismo dotyczy realizacji Uchwały Zarządu NFZ Nr 93/2004. Więcej..(.jpg)

UWAGA !

    Zmiana Banku obsługującego Stowarzyszenie: Bank Spółdzielczy w Szczecinie

    Numer rachunku NRB 17939400090015396620000001

Składki członkowskie w wysokości 24,00 złote rocznie prosimy wpłacać na wyżej podane konto.

13.06.2004r

    Pismo z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące stanowisk przyjętych na IV Walnym Zgromadzeniu Członków Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. więcej...(pdf)

02.06.2004r

    List do Ministra Finansów Pana Andrzeja Raczki dotyczący realizacji Uchwały Zarządu Narodowego funduszu Zdrowia Nr 93/2004 z dnia 01 kwietnia 2004r. więcej...(pdf).

02.06.2004r

    List do Wicepremiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jerzego Hausnera, który pełni obowiązki Ministra Zdrowia.         Pismo dotyczy realizacji Uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 93/2004 z dnia 01 kwietnia 2004r. więcej...(pdf)

02.06.2004r

    List do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Marka Belki dotyczący ujęcia Medycyny Szkolnej w projekcie Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. więcej...(pdf). W załączeniu przesłano dokument z naszymi sugestiami. więcej...(pdf).

23.05.2004r

    Projekt Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wersja z 10 maja 2004r.Uprzejmie prosimy członków Stowarzyszenia o zapoznanie się i przesłanie swoich uwag na adres e-mailowy Stowarzyszenia. Jest to sprawa priorytetowa dla naszego środowiska, ponieważ może wpłynąć na nasza przyszłość. więcej...(pdf)

21.05.2004r

    Pismo do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące sprawozdawczości z wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej. Pismo jest wspólną inicjatywą Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Oddział Terenowy w Szczecinie, Krajowego Stowarzyszenia pielęgniarek Medycyny Szkolnej oraz pielęgniarek zrzeszonych w Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Pomorza Zachodniego. więcej...(pdf)

21.05.2004r

    Odpowiedź z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji Uchwały Nr 93/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pismo skierowane na ręce Przewodniczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przesłane  do wiadomości Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. więcej...(pdf)

18.05.2004r

    Pismo do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, której Prezesem jest znana pisarka książek dla dzieci Pani Wanda CHOTOMSKA.  List zawiera prośbę o pomoc w sfinansowaniu zabiegów fluoryzacji kontaktowej u dzieci. więcej...(pdf)

18.05.2004r

    List do Związku Powiatów Polskich opisujący sytuację pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. więcej...(pdf)

10.05.2004r

    Pismo do Pana Piotra Burczyńskiego prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o pomoc finansową w celu przeprowadzenia zabiegów fluoryzacji kontaktowej u dzieci w szkołach podstawowych. więcej...(pdf)

10.05.2004r

    List do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Józefa Oleksego z prośbą o wsparcie działań pielęgniarek szkolnych  więcej...(pdf)

05.05.2004r

Z okazji Dnia Pielęgniarki wszystkim pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i wytrwałości w pracy.

 

04.05.2004r

    Zaproszenie na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej organizowane przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych.  więcej...(jpg)

22.04.2004r

    List do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Marka Stachowicza z prośbą o umożliwienie wzięcia udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w posiedzeniu na którym będzie omawiany sposób rozdziału dodatkowych środków finansowych na świadczenia pielęgniarskie w POZ. więcej...(pdf).

21.04.2004r

    Uchwała Nr 93/2004 z dnia 01 kwietnia 2004r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o przyjęcie projektu zmiany planu finansowego NFZ na rok 2004.

    Zmiany - to dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.  Treść uchwały więcej...(pdf) .

    Załącznik do Uchwały Zarządu NFZ Nr 93/2004 - Plan finansowy Narodowego funduszu Zdrowia na rok 2004 - z rozbiciem również na poszczególne oddziały więcej...(pdf).

21.04.2004r

    W dniu 02 kwietnia 2004r odbyła się pierwsza część Szkolenia "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży" (migawki ze szkolenia w dziale GALERIA).

Zaprezentowane moduły:

bullet

Psychospołeczne przyczyny uzależnień

bullet

Czerwone sygnały ostrzegawcze

bullet

Biologiczne i społeczne uwarunkowania przemocy w rodzinie

bullet

Prawo a uzależnienia

bullet

Profilaktyka w szkole

bullet

Siatka pomocy osobom uzależnionym

UWAGA!

Istnieje możliwość ponownego szkolenia osób chętnych -  zgłoszenia prosimy kierować pod numer (0-91) 4891-664

21.04.2004r

W dziale Uchwały zamieszczone zostały uchwały podjęte na IV Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 3/2004 IV Walnego Zgromadzenia Członków składka członkowska od tego roku wynosi 24,00 złote rocznie.

17.04.2004r

     Projekt ustawy "O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" - zachęcamy do zapoznania się  - (dokument liczy 64 strony) więcej...(pdf)

14.04.2004r

    W dziale KOMUNIKATY przedstawione są STANOWISKA przyjęte na IV Walnym Zgromadzeniu Członków Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, które odbyło się dnia 29.03.2004r.              

04.04.2004r

    Odpowiedź na Pismo z dnia 25.02.2004r skierowane do Rzecznika Praw Dziecka Pana Pawła Jarosa  więcej...(jpg).

    Rzecznik Praw Dziecka skierował Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie zasad finansowania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży więcej...(pdf)

    Odpowiedź Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Medycznych Pana Andrzeja Majewskiego na Pismo Rzecznika Praw Dziecka więcej ...(pdf)

02.04.2004r

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży"

29.03.2004r

IV Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej .

UWAGA ! Wkrótce szczegółowy komunikat

28.03.2004r

    W biuletynie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych "Wiadomości w czepku"  marzec- kwiecień ukazał się artykuł "Samotny biały żagiel". Serdecznie zapraszamy do lektury.

28.03.2004r

    Odpowiedź na Pismo z dnia 02 marca 2004r kierowane do  Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Marka Stachowicza dotyczące kontraktacji świadczeń zdrowotnych. więcej...(jpg)

28.03.2004r

    Odpowiedź od Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca realizacji programu profilaktycznego "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży" więcej...(jpg)

28.03.2004r

    Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotycząca prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej. więcej...(pdf)

23.03.2004r

    Pismo do Pani Anny Oblacińskiej Kierownika Zakładu Medycyny Szkolnej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie z prośbą o współpracę w zakresie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. więcej...(pdf)

14.03.2004r

    Odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonywania grupowej profilaktyki fluorkowej zębów  u dzieci w szkole podstawowej. więcej...(jpg)

10.03.2004r

    Odpowiedź na Pismo z dnia 24 lutego 2004r. od Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Marka Stachowicza. Pismo zawierało prośbę o przyspieszenie wypłacania należności dla świadczeniodawców z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. więcej...(jpg)

10.03.2004r

    Gratulacje dla Pana Lesława Abramowicza z okazji nominacji na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. więcej..(pdf)

10.03.2004r

    Gratulacje dla Pana Grzegorza Napieralskiego z okazji wyboru na Wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. więcej...(pdf)

08.03.2004r

    Odpowiedź od Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego na pismo z dnia 22.01.2004r,  dotyczące  opóźnień  płatności za realizację świadczeń zdrowotnych. List zawiera  informacje o rozmowach dotyczących finansowania zadań, które wykonują pielęgniarki szkolne. więcej...(pdf)

08.03.2004r

    Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na Pismo dotyczące sytuacji pielęgniarek szkolnych w roku 2004. więcej...(pdf).  Pani Minister Krystyna Łybacka zainteresowała się sytuację pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania - W załączeniu Pismo skierowane przez Panią Minister do Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego. więcej...(pdf).

02.03.2004r

    Pismo do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wcześniejszych wypłat wynagrodzeń oraz finansowania programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień. więcej...(pdf)

02.03.2004r

    W Zachodniopomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami pielęgniarek.        W spotkaniu uczestniczyli:

bullet

Marek Stachowicz - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

bullet

Mirosław Blachowski - Z-ca Dyrektora ds. medycznych Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

bullet

Małgorzata Szmajda - Naczelnik Wydziału Świadczeń Zdrowotnych

bullet

Franciszka Siadkowska - Naczelnik Wydziału Kontroli

bullet

Ewa Świętochowska - Przewodnicząca szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

bullet

Magdalena Semeniuk - Prezes Kolegium Pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych Oddział Szczecin

bullet

Małgorzata Holek - Członek Rady Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Pomorza Zachodniego

bullet

Małgorzata Wojciechowska - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

bullet

Adam Majewski - Kierownik NZOZ "Mil-med"s.c.

    Na spotkaniu omówiono następujące problemy: zbieranie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki środowiskowej, problem weryfikacji list aktywnych pacjentów, terminy płatności, realizacja programów profilaktycznych.  Przedstawiciele ZOW NFZ uważają, ze nie ma możliwości wcześniejszych wypłat wynagrodzeń za wykonane usługi zdrowotne. W planie finansowym zostały drastycznie zmniejszone środki finansowe i w związku z tym brak możliwości realizacji w całości dotychczasowych programów profilaktycznych oraz wprowadzenia nowego programu "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży".

25.02.2004r

    List do Konsultanta Krajowego Stomatologii Dziecięcej Pani prof.dr hab. Barbary Adamowicz - Klepalskiej z prośba o opinię dotycząca zabiegów fluoryzacji kontaktowej u dzieci. więcej...(pdf)

25.02.2004r

    Pismo do Rzecznika Praw Dziecka Pana Pawła Jarosa z prośbą o poparcie naszych starań związanych ze zwiększeniem nakładów finansowych na pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania. więcej...(pdf)

25.02.2004r

    Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Krzysztofa Panasa z prośbą o ponowną analizę kontraktacji usług pielęgniarskich ze szczególnym uwzględnieniem fluoryzacji zębów. Pismo tej samej treści wysłane zostało również do Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego. więcej...(pdf)

24.02.2004r

    Pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośba o wsparcie naszych działań w zakresie poprawy opieki pielęgniarskiej nad uczniami i finansowanie autorskiego programu "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży. więcej...(pdf)

24.02.2004r

    Pismo do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wcześniejsze wypłacanie wynagrodzeń dla świadczeniodawców z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. więcej... (jpg)

24.02.2004r.

    Odpowiedź na Pismo  dotyczące dramatycznej sytuacji pielęgniarek szkolnych (skierowane do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej). Odpowiedzi udzielił Minister Zdrowia. więcej...(jpg)

19.02.2004r

    Spotkanie Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Marka Stachowicza oraz Naczelnika Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Pani Małgorzaty Szmajdy z pielęgniarską kadrą kierowniczą szpitali, przedstawicielami Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, Kolegium Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych oraz Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Przewodniczącej Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Ewy Świętochowskiej. Rozmowy dotyczyły sytuacji w ochronie zdrowia w województwie zachodniopomorskim oraz samodzielności pielęgniarek i położnych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w oparciu o pielęgniarskie  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z zapewnieniem Dyrektora ZOW NFZ rozmowy będą kontynuowane. Spotkanie odbywało się w obecności szczecińskich mediów. więcej...(jpg)

16.02.2004r

    Odpowiedź na list z Parlamentarnej Grupy Kobiet. Senator RP Pani Dorota Kempka przyjęła zgłoszenie Stowarzyszenia do Forum Współpracy PGK z organizacjami pozarządowymi. Ponadto zainteresowała się poziomem finansowania usług pielęgniarskich z zakresu medycyny szkolnej. więcej ... (jpg)

16.02.2004r

    Pismo od Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Marka Stachowicza dotyczące woli prowadzenia dialogu ze środowiskiem medycznym województwa zachodniopomorskiego. więcej ... (jpg)

13.02.2004r

    Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że nasza koleżanka Hanna Oleś została powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Serdecznie gratulujemy. więcej ... (jpg)

09.02.2004r

    Odpowiedź z Centrali NFZ na list z dnia 21.01.2004r dotyczący opóźnienia w płatnościach za wykonane świadczenia medyczne. więcej ... (jpg)

06.02.2004

    List wysłany drogą elektroniczną do Parlamentarnej Grupy Kobiet dotyczący dramatycznej sytuacji pielęgniarek medycyny szkolnej. więcej ... (htm)

06.02.2004r

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na list wysłany drogą elektroniczną w dniu 21.01.2004r. więcej ... (htm)

04.02.2004r

    Zaproszenie na spotkanie z Panem Mariuszem Holickim Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji i zasad finansowania programów profilaktycznych. Relację ze spotkania przedstawimy za parę dni. wiecej ... (jpg)

03.02.2004r

     Doradca Marszałka Pani Grażyna Smulska przesłała list jaki Marszałek wystosował do Ministra Zdrowia Pana L.Sikorskieg w odpowiedzi na pismo wysłane drogą elektroniczną w dniu 21.01.2004r dotyczące sytuacji pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. wiecej ... (pdf)

30.01.2004r

    Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Zachodnipomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. medycznych Pana Mirosława Blachowskiego dot. realizacji programu   profilaktycznego "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym".  więcej... (jpg)

26.01.2004r

    Pismo do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Leszka Millera dot. sytuacji opieki profilaktycznej nad uczniami oraz pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. więcej...(pdf)

26.01.2004r

    Pismo do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego dot. sytuacji opieki profilaktycznej nad uczniami oraz pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. więcej... (pdf)

24.01.2004r

    Pismo do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Pani Krystyny Łybackiej dot. opieki profilaktycznej nad uczniami więcej ...(pdf)

23.01.2004r

    Pismo od Pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Narkomani i HIV/AIDS Pani Renaty Łozowskiej zapraszające nasze stowarzyszenie (KSPMS) na spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się profilaktyką narkomanii "FORUM STRATEGIE 2004".  więcej... (pdf)

21.01.2004r

Pisma wysłane drogą elektroniczną do:

bullet

Marszałka Sejmu RP Pana Marka Borowskiego  więcej ...(htm)

bullet

Premiera RP Pana Leszka Millera  więcej ... (htm)

bullet

Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego  więcej ... (htm)

bullet

Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego więcej ... (htm)

21.01.2004r

    Pismo do Prezesa NFZ Pana Krzysztofa Panasa w sprawie opóźnień wypłat należnych wynagrodzeń z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z NFZ. więcej...(jpg)

20.01.2004r

    Udział Prezesa i Wiceprezesa KSPMS w audycji "Noc z radiem" w Polskim Radiu Szczecin. Audycja min. dotyczyła sytuacji pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Poruszono sprawy udostępniania gabinetów medycznych w placówkach szkolnych, niskich płac oraz braku możliwości realizacji napisanego przez nasze środowisko programu profilaktycznego "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym".

20.01.2004r

    Spotkanie w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczące realizacji programów profilaktycznych przez pielęgniarki i położne. W trakcie obrad podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do Prezesa NFZ Pana Krzysztofa Panasa prosząc o  spotkanie w celu wypracowania wiążących decyzji dotyczących realizacji ww. programów profilaktycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Treść pisma:  więcej... (pdf)

20.01.2004r

    Spotkanie z Wicekuratorem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Panią Grażyną Bychawską. W spotkaniu wzięli udział:

bullet

pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Koordynacji Opieki Zdrowotnej Nad Dzieckiem i  Kobietą Pani Ingeborga Staroniewska;

bullet

wiceprzewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Alicja Pelkowska;

bullet

starszy inspektor ds. Dzieci i Młodzieży z Zachodniopomorskiego Centrum Promocji i Organizacji Zdrowia Pani Zenobia Wiaderny;

bullet

prezes Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej Pani Małgorzata Wojciechowska;

bullet

przewodnicząca Zespołu ds. Medycyny Szkolnej z Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Małgorzata Piejak;

bullet

przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Pani Jolanta Herbuś;

bullet

sekretarz Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej Pani Helena Kieraj.

    Tematem spotkania było ustalenie zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w placówkach oświatowo wychowawczych na terenie województwa zachodniopomorskiego. więcej...(pdf) (tekst do wydruku proponowanych uzgodnień w dziale: DOWNLOAD).

16.01.2004r

Odpowiedź Ministra Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w POZ.  więcej (pdf)

12.01.2004r

List otwarty środowiska pielęgniarek szkolnych. więcej...

09.01.2004r

    List do Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Mirosława Blachowskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącego realizacji programu profilaktycznego "Rola medycyny szkolnej w aspekcie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom zdrowotnym". więcej....

08.01.2004r

    Wspólne pismo Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz KSPMS do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kotlęgi w sprawie ustalenia zasad świadczenia usług pielęgniarskich w placówkach oświatowo-wychowawczych. więcej...   więcej... cd.

06.01.2004r

    List do Przewodniczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie opóźnionego przekazywania przez NFZ należności za realizację świadczeń zdrowotnych. więcej...

23.12.2003r

    W "Głosie Szczecińskim" z dnia 23.12.2003r ukazał się artykuł Pana redaktora Piotra Jasiny na temat naszej organizacji. czytaj

15.12.2003r

    Spotkanie z posłem Platformy Obywatelskiej Panem Krzysztofem ZAREMBĄ. W spotkaniu uczestniczyły prezes i wiceprezes Stowarzyszenia. Spotkanie dotyczyło wsparcia ze strony Platformy Obywatelskiej naszych starań w zakresie zmian stawek kapitacyjnych proponowanych przez NFZ.

09.12.2003

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

horizontal rule