KRAJOWE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strona główna

horizontal rule

 

24.12.2005r

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2006

 

                                                                                 życzy

                                                                                               Zarząd KSPMS

07.11.2005r

    UWAGA ! ZOW NFZ przesłał propozycje stawek na przyszły rok. Szczegóły na stronie dla członków KSPMS.

15.09.2005r

    Dnia 14.09.2005r w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie prowadzących pielęgniarskie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zebrani wyrazili swoje niezadowolenie wobec samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, który od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do destabilizacji pielęgniarskich zakładów opieki zdrowotnej. Na spotkaniu został podpisany list otwarty wyrażający niezadowolenie właścicieli zakładów w załączeniu treść listu więcej...(pdf).

,10.09.2005r

    Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej oraz Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w Szczecinie za pomocą Kancelarii Adwokackiej złożyły wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań mających na celu zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 29 lipca o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty więcej...(doc)

30.08.2005r

    Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej oraz Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w Szczecinie na spotkaniu z Panem Jerzym Millerem, który dnia 31.08.2005r gościł w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wręczyło pismo z prośbą o zaplanowanie większych środków finansowych na świadczenia pielęgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy zabraniającej pielęgniarkom i położnym wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych więcej...(pdf)

29.08.2005r

Zaproszenie na spotkanie z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Panem Jerzym Millerem więcej...(pdf).

26.08.2005r

    W marcu 2005r Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zmieniła priorytety dotyczące wyboru specjalizacji, zamiast dziedziny pielęgniarstwa środowiska nauczani i wychowania zaproponowała pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwo psychiatryczne. Jednocześnie Przewodnicząca Izby zapewniała nas, ze nasza dziedzina jest wytypowana jako priorytetowa. Treść Pisma skierowanego do Pani Ewy Świętochowskiej Przewodniczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oczekujące wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  W załączniku pisma do Izby  przedstawiamy korespondencję jaką Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego więcej...(pdf ).

17.08.2005r

    Protest przeciwko ustawowemu zakazowi udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w formie indywidualnej praktyki na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakładach opieki zdrowotnej więcej...(pdf).

10.08.2005r

    Apel skierowany na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego o nie podpisywanie Ustawy z dnia 29.07.2005r o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty więcej...(pdf) .

04.08.2005r

W Szczecinie powstało Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych. Przewodnicząca Elżbieta WRONA tel. (0-91) 425 35 65 SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie blok Neurochirurgii lub tel. komórkowy do Pani Elżbiety Wrony 0606 835 671 . Zainteresowane koleżanki zapraszamy do składania deklaracji.

29.07.2005r

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej odrzucił poprawki Senatu do Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

16.07.2005r

    08 lipca 2005r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przegłosował zmiany do Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Treść ustawy więcej...(pdf). W proponowanych zmianach w art. 26a mówi się o tym, że indywidualna praktyka pielęgniarska nie może być wykonywana w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  oraz Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych zabiegały o taki zapis. więcej...(doc) . Na najbliższym posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa zostanie rozpatrzona przez Senatorów.

    Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej jest przeciwne takim rozwiązaniom. Jesteśmy zaniepokojeni takimi działaniami samorządu zawodowego, które uderzają w całą rzeszę pielęgniarek wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie umów cywilnoprawnych!

    W związku z powyższym Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny i Kolegium Pielęgniarek Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w Szczecinie i w Koszalinie wystosowały stanowisko do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej   więcej. doc.

    Ponadto KSPMS wystosowało do Pani Prezes Elżbiety Buczkowskiej  list odnoszący się do stanowiska jakie podjęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na swoim posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2005r   więcej...(doc)

17.06.2005r

Odpowiedź na pismo skierowane do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegóły po zalogowaniu.

 

15.06.2005r

    Pismo do Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie weryfikacji listy aktywnej. Więcej informacji na zakodowanej stronie dla członków

 

15.06.2005r

 

Dnia 03.06.2005r w Szczecinie odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków.

bullet

Zmiana Statutu organizacji więcej...(doc). Zmiany w Statucie wejdą w życie po decyzji Krajowego Rejestru Sądowego.

bullet

Program działania na lata 2005-2007 więcej...(ppt)

bullet

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem do pracy w Zarządzie dokooptowano Panią Danutę Staszewską - Kryślak, która została Członkiem Zarządu oraz Panią Katarzynę Gawłowską - Lichotę.

bullet

Na V Walnym Zgromadzeniu został powołany Zespół Programowy, którego zdaniem będzie konstruowanie programów promocji i edukacji zdrowotnej oraz ubieganie się o dodatkowe środki finansowe na działalność pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Osoby chętne do pracy w Zespole proszę o kontakt.

 

12 maja  -  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Z okazji Naszego Święta składam wszystkim pielęgniarkom

środowiska nauczania i wychowania najserdeczniejsze życzenia,

dużo satysfakcji i sukcesów w pracy z uczniami oraz w życiu osobistym.

                                                                                       Prezes Stowarzyszenia

                                                                                        Małgorzata Wojciechowska

10.05.2005r

    List do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie prawidłowego obiegu dokumentacji medycznej potrzebnej w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji po zalogowaniu.

02.05.2005r

    Dnia 29 kwietnia odbyły się II Szczecińskie Spotkania Rad Rodziców, na które zaprosił nas Pan Bogusław Pasierbski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Szczegóły na stronie dla Członków organizacji.

02.05.2005r

    Dnia 03 czerwca 2005r w Szczecinie o godzinie 12 00 w Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji  (SALA TEATRALNA) odbędzie się V Walne Zgromadzenie Członków.

     Na zebraniu zostaną  zaproponowane zmiany w Statucie naszej organizacji - w załączeniu propozycje zmian naniesione są w kolorze czerwonym, uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami więcej...(doc).

    Uwaga! W przypadku nieobecności proszę o wystawienie pełnomocnictwa na innego członka stowarzyszenia wzór w załączeniu więcej...(doc).

29.03.2005r

    Dnia 23 lutego b.r z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej przy współudziale Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się debata "Wszawica a przeglądy higieny osobistej uczniów w aspekcie obowiązujących przepisów prawa". Na spotkaniu gościliśmy wielu znakomitych gości. Zapraszam do zapoznania się z materiałem więcej...(doc). Debacie przysłuchiwały się również media. Wywiad z Panią Anną Oblacińską - Kierownikiem Zakładu Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka, który ukazał się w Gazecie Wyborczej więcej...(pdf). W galerii znajdują się zdjęcia ze spotkania.

20.01.2005r

    Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty ukazał się komunikat skierowany do dyrektorów Placówek oświatowo-wychowawczych dotyczący wypracowania zasad współpracy pomiędzy pielęgniarką środowiska nauczani i wychowania wraz ze Stanowiskiem Instytutu Matki i Dziecka , które przesłane na ręce Pani Wicekurator Grażyny Bychawskiej w piśmie z dnia 05.01.2005r więcej...(doc).

20.01.2005r

    Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej na dziećmi i młodzieżą. (Dz.U 2004 Nr 282 poz. 2814) więcej...(pdf).

18.01.2004r

    Wykaz stawek bazowych 1,0 w poszczególnych oddziałach wojewódzkich  Narodowego Funduszu Zdrowia z wyszczególnieniem lekarza POZ, pielęgniarki rodzinnej , położnej rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej (źródło: strona internetowa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych) więcej...(doc).

05.01.2005r

W dziale DOWNLOAD zostały umieszczone Stanowiska Instytutu Matki i Dziecka.

05.01.2005r

Pismo do Pani Wicekurator Grażyny Bychawskiej w sprawie przeglądów czystości uczniom placówek oświatowo-wychowawczych. Do pisma zostało dołączone Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka. więcej...(doc) więcej ...(pdf)

 

 

horizontal rule