KRAJOWE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strona główna

horizontal rule

 

ROK 2008

 

08.01.2008r

 

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zwiększenia bazowej stawki kapitacyjnej na świadczenia pielęgniarki szkolnej więcej ....pdf

 

20.02.2008r.

 

Odpowiedź z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia stawki kapitacyjnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - pielęgniarka szkolna oraz odpłatności za gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej więcej ...pdf

 

13.06.2008r

 

WAŻNE!

 

Po długim okresie czasu oczekiwania na odpowiedź z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia bazowej stawki kapitacyjnej pozyskaliśmy wstępne zapewnienie o zwiększeniu stawki od 01 lipca 2008r. więcej.pdf

 

05.11.2008r

 

Nasze koleżanki z Krosna z woj. podkarpackiego zwróciły uwagę na brak spójności pomiędzy przepisami NFZ a przepisami Ministerstwa Zdrowia w zakresie kontraktowania uczniów, którzy ukończyli 19 rok życia. Biorąc pod uwagę, że ta niespójność znowu nas pielęgniarki "bije po kieszeni" wystosowałam list do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia licząc na ustosunkowanie się do powyższego problemu. Znając przychylność NFZ do naszego stowarzyszenia (zawsze dostawałyśmy odpowiedź) myślę, że i tym razem odpowiedź powinna niedługo nadejść. Treść odpowiedzi oczywiście zostanie niezwłocznie opublikowania w aktualnościach. więcej .... pdf

 

26.11.2008r

 

W związku z brakiem odpowiedzi od z NFZ w sprawie braku spójności pomiędzy przepisami NFZ a przepisami Ministerstwa Zdrowia ponownie wystosowano pismo do Ministerstwa Zdrowia oraz do NFZ. więcej ...(pdf)  więcej ...(pdf)

 

09.12.2008r

 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie braku objęcia opieką pielęgniarską uczniów w wieku 19 lat. więcej ...(pdf)

 

 ROK 2009

28.04.2009r

Zarządzenie nr 105/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2008r oraz 12/2009 z dnia 11.02.2009r dotyczące świadczeń pielęgniarki szkolnej pozbawia nas możliwości wykonywania naszych świadczeń w pomieszczeniach użyczonych przez szkołę nie będącymi gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. W ten sposób pozbawiono wiele małych placówek w miastach a w szczególności w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich możliwości świadczenia usług przez pielęgniarki szkolne. Przełożyło się to na nasze straty finansowe a niekiedy konieczność redukcji personelu. Kto zarobił ? - oczywiście lekarze bo obowiązek świadczenia usług dla tych dzieci został powierzony właśnie im. Dlatego Stowarzyszenie wystosowało w tej sprawie pismo do Pani Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. więcej ...(pdf)  więcej ...(pdf)

29.11.2009r

Kontrakty 2010  

Dnia 03 listopada 2009r ukazało się Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 72/2009/DSZOZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna , w którym jest wiele kontrowersyjnych zapisów dotyczących świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. W związku z powyższym został wystosowany list w tej sprawie do Prezesa NFZ Pana Jacka Paszkiewicza. więcej....pdf.

29.11.2009

Stowarzyszenie zauważyło, że wśród pielegnairek są wybitne osoby posiadające bardzo duży zasób wiedzy w zakresie znajomości zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jedną z takich osób w województwie zachodniopomorskim jest Pani dr n. med. Małgorzata SZMAJDA., która jest członkiem Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do Pani Elżbiety BUCZKOWSKIEJ Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o włączenie Pani Małgorzaty SZMAJDY w skład komisji ds. kontraktowania działającej przy NRPIP. więcej....pdf

Jednocześnie stowarzyszenie zaapelowało do Pani Marii Matusiak Przewodniczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych o poparcie kandydatury Pani Małgorzaty SZMAJDY na najbliższym posiedzeniu NRPIP.  więcej....pdf

30.12.2009r.

Kontraktowanie 2010

Nasze Stowarzyszenie zwróciło się z prośba do Pani Julity JAŚKIEWICZ Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośba o spotkanie w sprawie kontraktowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w roku 2010 więcej.pdf.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia więcej...pdf

 

ROK 2010

18.02.2010r

Pod koniec 2009 roku Stowarzyszenie zaapelowało do Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o włączenie do składu komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych Pani Małgorzaty Szmajdy jako osoby posiadającej z racji długoletniej pracy w NFZ dużej wiedzy w przedmiotowej sprawie. W związku z brakiem odpowiedzi od Pani Prezes ponawiamy pismo zaadresowane tym razem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  więcej ... pdf

01.06.2010r

Zbliżają się wakacje. Czas radosny a zarazem obfitujący w wiele wypadków i urazów. Nie będzie to żadnym wstydem jeżeli sobie przypomnimy jak postępować przy drobnych urazach lub zagrożeniach życia. Materiał dla nauczycieli, który ukazał się w Dialogach - Miesięczniku Pedagogicznym wydawanym przez Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie  więcej ...(pdf).  W dziale Linki adres do bardzo dobrej strony internetowej Polskiej Rady Resuscytacji.

24.08.2010r

W związku z ukazaniem się projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej a dotyczące pielęgniarki i higienistki szkolnej wystosowano pismo do Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka z uwagami. Uważamy, że pewne zapisy przy obecnym sposobie finansowania są niemożliwe do zrealizowania. Znowu próbuje się wprowadzać innowacyjne rozwiązania bez liczenia się z kosztami finansowymi jakie będzie musiała ponieść pielęgniarka szkolna. więcej ...(pdf)

08.11.2010r

W dziale Download do pobrania aktualny Program Szczepień na 2011 rok wraz z komunikatem.

W związku z coraz częściej spotykanym się problemem w placówkach oświatowo wychowawczych a dotyczącym narkotyków oraz dopalaczy w dziale Linki podajemy kilka interesujących adresów internetowych dotyczących ww. problemów. Powinny one pomóc w prowadzonej przez nas profilaktyce. Jednocześnie zamieszczam ciekawy artykuł w tym zakresie ze strony serwisu internetowego NARKOMANIA nr 1(45)/(2009)  więcej...pdf

12.11.2010r

Powoli możemy podsumowywać kolejny rok działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia w powiązaniu z działalnością naszych zakładów oraz indywidualnych praktyk na rynku usług medycznych. Ostatnio dostałam miły list od jednej z koleżanek, która zwróciła uwagę, że  brak jest widocznej działalności stowarzyszenia. Oprócz tego, że brak aktualizacji strony wynikał z błędu oprogramowania i związanym z tym  braku odświeżenia strony internetowej (co już jak widać usunięto) chciałam zwrócić uwagę na ograniczenia, które powodują, że działalność jest ostatnimi laty mniej dynamiczna niż na początku działalności stowarzyszenia.

1.Brak systematycznego wpływu składek od osób, które się zarejestrowały w stowarzyszeniu. Wiąże się z tym brak możliwości wyjazdów do Pań w Polsce oraz niemożnością organizowania szkoleń, sympozjum czy też po prostu spotkań,  jak to było jeszcze parę lat temu. Mimo tych ograniczeń finansowych  zostałam zaproszona i pojechałam na posiedzenie Zespołu ds. Kontraktowania działającego przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych aby przekazać nasze oczekiwania. Niestety, okazuje się, że tam wiedzą lepiej co nas boli tylko jakoś nie widać prób rozwiązania naszych problemów. Brak możliwości wyjazdów rozwiązałam poprzez dość częsty kontakt telefoniczny i konsultację naszych bolączek z przedstawicielem ww. zespołu Panią Bożeną Gościewską.

2.Bardzo zróżnicowane problemy,  inne w każdym województwie co automatycznie nie pozwala występować w imieniu wszystkich podmiotów.

3.Prowadzenie własnej działalności  pochłania prawie cały nasz dostępny czas.

5.Brak chęci ze strony koleżanek do zakładania filii stowarzyszenia w pozostałych województwach. Skutkuje to brakiem informacji z terenu o bolączkach w dziedzinie medycyny szkolnej.

Musimy też pamiętać, że pewne sprawy na przestrzeni lat się już utrwaliły i nie musimy interweniować na różnych szczeblach władzy i w różnych instytucjach. A może właśnie ta nasza paroletnia działalność, chęć polepszenia standardów w świadczeniu usług pielęgniarki medycyny szkolnej oraz odwaga wyrażania własnej opinii o uchwalanych ustawach, opiniowanie różnych projektów zarządzeń, ustaw spowodowały, że jednak czasami nasz głos jest wysłuchany i coś się zmienia na naszą korzyść (patrz ostatni projekt Zarządzenia Prezesa NFZ i związane z tym podwyżki stawki kapitacyjnej). Projekt przesłany do opiniowania. Jeżeli Panie mają jakieś uwagi, proszę o informację. Termin zaopiniowania mija 19.11.2010r.

 

 

 

horizontal rule