Szczecin, dnia 06.02.2003r

 

 

 

Pani

Dorota KEMPKA

Przewodnicząca

Parlamentarnej Grupy Kobiet

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej to organizacja skupiająca w swych szeregach pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Siedziba organizacji mieści się w Szczecinie.

Cele jakie przyświecają naszej działalności to m.in.:

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to jedyny profesjonalnie przygotowany reprezentant ochrony zdrowia pracujący na rzecz dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowo – wychowawczych. Powierzone zadania wykonuje z dużą odpowiedzialnością i wielkim zaangażowaniem. Dzieci i młodzież mają w niej powiernika w trudnych sytuacjach a w gabinecie zawsze mogą znaleźć oazę spokoju i azyl. Pragnę nadmienić, ze pielęgniarka szkolna prowadzi stałą edukację pro zdrowotną wśród uczniów w zakresie szczepień ochronnych, zapobiegania uzależnieniom, zdrowego stylu życia, higieny osobistej itp.

W roku 2004 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ujednolicone warunki kontraktowania, gdzie profilaktyka została potraktowana marginesowo. Zaproponowana stawka kapitacyjna na jednego ucznia w wysokości 1,85-1,90 zł jest żenująco niska i nie pozwoli wykonywać usług pielęgniarskich zgodnie ze nowoczesnymi standardami postępowania. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania stanęło w obliczu katastrofy. Pielęgniarki to sfeminizowana grupa zawodowa bardzo krzywdzona przez wszystkie elity rządzące w Polsce.

Obserwujemy odchodzenie doświadczonych pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania z pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, a nawet z zawodu. Działania ostatnich tygodni pokazują, że zmniejszone finansowanie może doprowadzić do przypadkowego niezamierzonego (zamierzonego ?) finansowego upadku naszych praktyk, a w konsekwencji braku opieki nad uczniami. Czy w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej te działania są uzasadnione ?

W związku z powyższym w imieniu całego środowiska pielęgniarek szkolnych zwracam się z prośbą do Pań z Parlamentarnej Grupy Kobiet pomoc i wsparcie w opisywanej kwestii.

Szanowna Pani Przewodnicząca Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa zwraca się również z prośbą o nawiązanie współpracy z Forum Współpracy z Parlamentarna Grupa Kobiet z Organizacjami Pozarządowymi Działającymi na Rzecz Praw Kobiet i Równego Statusu Płci.

Z wyrazami szacunku

Prezes

Krajowego Stowarzyszenia

Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Małgorzata Wojciechowska