e-mail wysłany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego

w dniu 21.01.2004r ze skrzynki adresowej

kspms@wp.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu świadczeniodawców pielęgniarskich zakładów z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wyrażam swoje duże zaniepokojenie sytuacją, która ma miejsce w województwie zachodniopomorskim. Panie Prezydencie, od kilku miesięcy obserwujemy opóźnienie z tytułu wypłaty wynagrodzeń za realizację świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Bardzo niski poziom finansowania w powiązaniu z nie terminową realizacją wypłat powoduje utratę płynności finansowej podmiotów pielęgniarskich. Pielęgniarki to grupa zawodowa bardzo krzywdzona przez wszystkie elity rządzące w Polsce.

Szanowny Panie Prezydencie, pisząc ten list, powiem szczerze , ze nie wierzę już w sprawiedliwość. Lekarze zdominowali system ochrony zdrowia a pielęgniarki, tak ciężko pracujące traktowane są jak “persona non grata”.

Panie Prezydencie, jest pan osobą, którą wszystkie pielęgniarki podziwiają, szanują, może Pan dostrzeże ich problemy, jakże dla nich ważne.

Będę niezwykle zaszczycona jeżeli otrzymam odpowiedź na ten e-mail, a jeszcze bardziej jeżeli Pan Prezydent pomoże naszemu środowisku.

Z wyrazami szacunku

Prezes

Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek

Medycyny Szkolnej

Małgorzata Wojciechowska