Pan

Leszek Miller

Premier RP

 

Szanowny Panie Premierze,

w imieniu świadczeniodawców pielęgniarskich zakładów z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania wyrażam swoje duże zaniepokojenie sytuacją, która ma miejsce w województwie zachodniopomorskim. Panie Premierze, od kilku miesięcy obserwujemy opóźnienie z tytułu wypłaty wynagrodzeń za realizację świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.Bardzo niski poziom finansowania w powiązaniu z nie terminową realizacją wypłat powoduje utratę płynności finansowej podmiotów pielęgniarskich. Pielęgniarki to grupa zawodowa bardzo krzywdzona przez kolejne elity polityczne w Polsce.

Szanowny Panie Premierze, pisząc ten list, powiem szczerze , ze nie wierzę już w sprawiedliwość. Lekarze zdominowali system ochrony zdrowia, a pielęgniarki, tak ciężko pracujące traktowane są jak “persona non grata”.

Panie Premierze zwracam się z prośbą o Pana pomoc, w zakresie terminowego przesyłania finansów z Centrali NFZ do oddziału zachodniopomorskiego, aby świadczeniodawcy z naszego terenu otrzymywali wynagrodzenia w terminach zapisanych w zawartych umowach.

Będę niezwykle zaszczycona jeżeli otrzymam odpowiedź na ten e-mail.

Z wyrazami szacunku

Prezes

Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek

Medycyny Szkolnej

Małgorzata Wojciechowska